Blog

De juridische aspecten van eSports: revenue

In deze blogserie behandel ik de belangrijkste juridische aspecten van eSports. eSports is een competitieve gamingindustrie in opkomst. Spellen als League of Legends, Starcraft, Warcraft, Dota, Doom, Fifa, Unreal, Age of Empires en Quake zijn ontzettend populair. De sport geniet steeds meer populariteit, zowel qua deelnemers als qua publiek, organisatoren en sponsors. Net als in andere professionele sporten genereren spelers en teams aparte bronnen van inkomsten. Het is van groot belang om contractueel te regelen wie welke inkomsten (revenues) toekomen.

eSports spelers verdienen vaak gewoon een salaris. Daarnaast genereren ze inkomsten (revenue) met aparte sponsordeals en promotionele campagnes. Diverse merken zijn geinteresseerd in eSports-spelers. Teams genereren inkomsten met onder meer de ticketverkoop, uitzendrechten en merchandising. Sommige spelerscontracten geven de speler ook recht op een percentage van deze inkomsten.

Sommige teams verkopen geen tickets, en zijn daarbij afhankelijk van de locatie waar het eSports evenement plaatsvindt. Denk daarbij niet aan kleine, afgelegen zaaltjes, meer serieuze stadions vol. In die gevallen worden de inkomsten van spelers nog wel eens verdeeld over de diverse spelers van het team.

Uitzendrechten worden vaak verkocht aan streaming service providers. Streaming service providers zenden de beelden van het event online uit. De inkomsten van streaming worden vaak gebaseerd op de populariteit van het online kanaal (channel). Zo wordt bij Twitch.tv vaak een deel van de maandelijkse betalingen van nieuwe (betalende!) subscribers uitbetaald aan de betreffende speler aan wie het kanaal is gewijd. Ook een deel van de advertentieopbrengsten die wordt gegenereerd met de streaming komt vaak gedeeltelijk toe aan de speler. Hoe de advertentieopbrengsten worden berekend is weer afhankelijk van wat er contractueel is afgesproken. Doorgaans betreft dit een X-percentage van het aantal kijkers in verhouding tot de soort advertentie.

Daarnaast zijn sponsorships zeer belangrijk voor de eSports industrie. Veel technologiebedrijven bieden sponsorcontracten aan spelers, teams of events. Maar tegenwoordig zijn er ook andere bedrijven die zich op deze specifieke markt gaan richten. Wie de opbrengsten van sponsorships toekomen wordt ook geregeld in de contracten.

Kortom: een hoop verschillende inkomstenbronnen. De verdeling van deze inkomstenbronnen wordt in de contracten geregeld. Sommige spelers ontvangen een groot salaris, maar minder streaming-inkomsten of sponsor-inkomsten. Anderen zijn meer afhankelijk van de verkoop van merchandise. De verhoudingen tussen deze inkomstenbronnen hebben ook hun keerzijde in de vrijheid van de spelers: zijn ze vrij in hun eigen sponsordeals, dan zal de verdeling van de inkomsten op basis daarvan anders liggen, dan wanneer daarin beperkingen zijn opgenomen. Exclusiviteit is geld waard. Daarnaast worden soms bonussen uitgekeerd. Loyaliteit is geld waard. Presteren is geld waard. Ieder contract kan dus verschillen. Kern is in ieder geval dát deze aspecten moeten worden geregeld. Een slechte regeling kan funest zijn voor team, speler, sponsor of streaming service provider.
Ontstaan er geschillen over de verdeling, of de hoogte van bepaalde prijsafspraken? Een advocaat gespecialiseerd in gaming kan dan mogelijk een oplossing bieden.

Gerelateerde berichten

Leave a comment