klantinformatie

Klantinformatie

Werkwijze

Voordat u LAWFOX een opdracht geeft om betaalde werkzaamheden uit te voeren, kunt u LAWFOX altijd gratis om een eerste inschatting vragen. Dat kan per e-mail (info@lawfox.nl) of per telefoon (013 207 7 107). Zie hiervoor ook de contactpagina. Voordat LAWFOX tot inschatting of opdracht over gaat wordt onderzocht of sprake is van een belangenconflict. LAWFOX kan namelijk alleen voor u optreden indien, kort gezegd, een wederpartij nog geen klant is van LAWFOX.

In sommige zaken is LAWFOX verplicht de identiteit van de opdrachtgever vast te stellen zoals door middel van een kopie van het identiteitsbewijs en/of een uittreksel uit het handelsregister. LAWFOX zal u deze zo nodig opvragen.

Voordat LAWFOX tot betaalde werkzaamheden overgaat, doet hij u een schriftelijk voorstel (per e-mail). Daarbij worden de gemaakte afspraken, zoals ten aanzien van kosten en werkzaamheden, en overeengekomen voorwaarden vastgelegd. Een bevoegd vertegenwoordiger van uw organisatie of onderneming dient een akkoord te geven op de offerte. Daarop zal LAWFOX een factuur sturen voor de afgesproken werkzaamheden. Na betaling vangt LAWFOX aan met de afgesproken werkzaamheden. In het geval van zeer spoedeisende gevallen kan dit achterwege blijven en kan direct met de opdracht worden gestart.  Bent u al klant en geeft u LAWFOX een nieuwe opdracht? Dan kan worden volstaan met vastlegging van eventuele specifieke afspraken per e-mail.

Tarieven

LAWFOX is transparant over haar tarieven. De advocaat van LAWFOX biedt de mogelijkheid om op basis van vaste prijzen, successfees, caps of uurtarief te werken.

LAWFOX geeft je altijd van te voren een inzicht in de verwachte kosten. Zonder afspraak ben je dus nergens toe verplicht. LAWFOX hanteert in principe vaste prijsafspraken. Ook successfees behoren tot de mogelijkheden. Je betaalt dus voor het resultaat en niet voor de tijd dat LAWFOX ergens mee bezig is, tenzij dat redelijkerwijs niet anders mogelijk of wenselijk is. Zo heb je altijd duidelijkheid over de kosten en weet je van te voren waar je aan toe bent.

De (vaste) prijs is afhankelijk van de gewenste snelheid, de inhoud en omvang van de zaak en de vorm van de werkzaamheden. Hiermee kan LAWFOX nog beter tegemoet komen aan de individuele wensen van zijn klanten. De prijzen zijn dus afhankelijk van de specifieke feiten en omstandigheden van jouw zaak. Alleen na een eerste inschatting kan een concreet voorstel worden gegeven.

Kosten van derden
Kosten van derden, zoals griffierechten of kosten voor deurwaarders zijn niet inbegrepen en worden apart in rekening gebracht. Uiteraard zal LAWFOX je daar wel zoveel mogelijk van te voren van op de hoogte stellen. Houd er bovendien rekening mee dat gedurende een traject de noodzaak of wens kan ontstaan voor het afnemen van een extra dienst.

Meer informatie kunt u vinden op de tarieven pagina.

Algemene voorwaarden

Op de dienstverlening van LAWFOX zijn algemene voorwaarden van toepassing. De algemene voorwaarden beperken de beroepsaansprakelijkheid van LAWFOX tot het bedrag waarop de beroeps-
aansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft, te weten € 1.000.000,- per incident. Ook bepalen de voorwaarden onder meer dat Nederlands recht van toepassing is en dat eventuele  geschillen met betrekking tot de dienstverlening door de rechter te Amsterdam worden beslecht indien geen oplossing wordt bereikt via de Klachtenregeling. Download of print hier de algemene voorwaarden.

Privacy

LAWFOX kan uw persoonsgegevens verwerken bij gebruik van de website en/of zijn dienstverlening. Ook kunnen cookies geplaatst en uitgelezen worden. LAWFOX informeert u daarover in het privacy beleid. Lees hier de meest recente versie van de Privacyverklaring van LAWFOX.

Klachtenregeling

Ben u ondanks de inzet van LAWFOX niet tevreden over de dienstverlening? Of heeft u bijvoorbeeld een klacht over de hoogte van een declaratie? LAWFOX biedt u dan de mogelijkheid gebruik te maken van de klachtenregeling. Download of print hier de Klachtenregeling (in pdf).

 

Kantoorinformatie

LAWFOX is als advocatenkantoor ingeschreven bij de Nederlandse Orde van Advocaten. Wouter Dammers en Nick Vrugt zijn als advocaat ingeschreven bij de Nederlandse Orde van Advocaten. Zij zijn gebonden aan de Advocatenwet en de gedragsregels en verordeningen van de Orde van Advocaten. Op www.advocatenorde.nl kunt u daarover meer informatie vinden.

LAWFOX is actief op de rechtsgebieden ICTrecht, intellectuele eigendomsrecht, verbintenissenrecht, aansprakelijkheidsrecht en privacyrecht.

LAWFOX is gevestigd aan de Stationsstraat 29, 5038 EC in Tilburg. Een afspraak op kantoor is enkel mogelijk na overleg.

LAWFOX is bereikbaar per post op voornoemd adres, per e-mail op info@lawfox.nl (versleuteld mailen aan de advocaten is mogelijk), per telefoon op 013 207 7 107, per fax op 013 763 1703.

LAWFOX is een besloten vennootschap en staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 59609532. Het BTW nummer is NL853568133B01.