Intellectuele eigendomsrechten

Intellectuele eigendomsrechten zijn vormen van privaatrechtelijke absolute vermogensrechten op niet-materiële objecten.