Conservatoir beslag

Conservatoir beslag

Conservatoir beslag (ook wel: conservatoor beslag) kan uw onderneming of organisatie de mogelijkheid bieden om een ander de beschikking over een voorwerp of vermogensrecht te ontnemen of te beperken, ten behoeve van uw onderneming of organisatie. Er zijn verschillende soorten van conservatoir beslag mogelijk.

Bankbeslag

Zo bestaat er conservatoir verhaalsbeslag. Dit beslag heeft tot doel om zekerheid van een geldvordering die u op de ander heeft. Stel dat uw bedrijf of organisatie een vordering tot schadevergoeding op een andere onderneming heeft, of wanneer er sprake is van onbetaalde facturen, dan kunt u bijvoorbeeld dat bedrag op een bankrekening ‘bevriezen’ door conservatoir derdenbeslag onder een bank te leggen. Het bedrag is dan zeker gesteld zodat bij een latere veroordeling de betaling van het bedrag gelijk uitgevoerd (geëxecuteerd) kan worden.

Leveringsbeslag

Een andere vorm van conservatoir beslag is het conservatoir leveringsbeslag. Daarmee kan tot zekerheid voor recht op levering van het goed beslag worden gelegd op het betreffende goed. Dat kan bijvoorbeeld relevant zijn wanneer een product is gekocht, maar de andere partij wil het product niet leveren. Bij veroordeling tot levering van het goed heb je de zekerheid dat het niet in de tussentijd verduisterd is. Leveringsbeslag is ook interessant in het geval van het terugvorderen van eigendom, ook wel bekend als revindicatie.

Bewijsbeslag

Daarnaast bestaat er de mogelijkheid tot het leggen van conservatoir bewijsbeslag. Daarmee wordt bewijs zeker gesteld. Dat is met name interessant in het geval je weet dat je bepaald bewijs moet leveren, waarvan je weet dat dat bewijs bij een derde voor handen is (zoals de tegenpartij). Deze derde kan het bewijs dan niet verdoezelen en wordt dus veilig gesteld. Bewijsbeslag is met name interessant in intellectuele eigendomsrechtzaken (zoals voor beslag op inbreukmakende goederen, of op de administratie waaruit de onrechtmatig genoten winsten blijken).

Zonder wederhoor

Het voordeel van beslag leggen is dat de wederpartij (de beoogde beslagene) in principe niet wordt gehoord (dit heet ook wel “ex parte”). Het beslag komt voor hem dus als een verrassing. Als waarborg voor een goed proces is dan wel vereist dat binnen een (door de rechter bepaalde) termijn een procedure op tegenspraak moet zijn gestart waarin de claim waarvoor beslag wordt gelegd door de rechter wordt behandeld. De wederpartij kan daar dus zijn zegje doen.

Heb je het vermoeden dat beslag zal worden gelegd? Sommige rechtbanken bieden dan de mogelijkheid het beslag “grijs” te maken. Je kan dan soms van te voren worden gehoord.

Rechtsmiddelen tegen beslag

Het slachtoffer van het conservatoire beslag kan na kennis te hebben genomen van het gelegde beslag nog wat anders doen tegen het beslag: het kan een kort geding tot opheffing van het beslag starten. De rechter kan tot opheffen overgaan wanneer het aannemelijk is dat het beslag ongegrond is gelegd (dus zonder een gegronde vordering voor het beslag), wanneer het beslag onredelijk (“vexatoir”) is gelegd, of wanneer de beslagene voldoende zekerheid heeft gesteld ter vervanging van het beslag (zoals een bankgarantie).

Advocaat Wouter Dammers van LAWFOX heeft ruime ervaring met beslagleggingen. Van het beslaan van inbreukmakende hardware op internationale beurzen tot het leggen van conservatoir derdenbeslag op een bankrekening. Meer weten? Bel of mail hem direct!