Blog

LAWFOX over AVG en massaschadeclaims in tijdschrift P&I

Massaschadeclaims en de AVG

Zoals inmiddels wel bekend, is sinds 25 mei de nieuwe privacywet – de AVG – van toepassing.  Er is daar al behoorlijk veel over geschreven. Ook door ons. Maar wat nog niet was belicht, was dat de AVG mogelijk consequenties heeft voor de “collectieve actie”.

Nederland heeft op het gebied van de collectieve actie aantrekkelijke wetgeving, die mogelijk nog aantrekkelijker wordt door een aanhangig wetsvoorstel. Een gevolg daarvan kan zijn dat collectieve belangenbehartigers ervoor kiezen om in Nederland te procederen met betrekking tot het niet- nakomen van de AVG, ook als de betrokkenen niet in Nederland woonachtig zijn.

In een artikel in het recent verschenen tijdschrift Privacy en Informatie (P&I) hebben we onder meer besproken in hoeverre het collectief procederen in Nederland mogelijk is onder de AVG. En wat de gevolgen zijn van het aannemen van het wetsvoorstel. Het artikel is hier te lezen: W.F. Dammers & N. Vrugt, ‘Massaschadeclaims voor betrokkenen onder de AVG volgens Nederlands recht’, Privacy & Informatie (P&I), jaargang 21 nummer 4, augustus 2018, p. 114-120.

pen

Privacy & Informatie (P&I)

Het tijdschrift Privacy & Informatie (P&I) is een tijdschrift over alle aspecten van privacy en de bescherming van persoonsgegevens. Het tijdschrift bestaat sinds 1998 is daarmee het oudste tijdschrift op dit gebied.

Onderwerpen die met enige regelmaat in Privacy & Informatie (P&I) worden behandeld, zijn privacy en gegevensbescherming, de relatie tussen wetgeving en ICT, open data, de rol van de verwerker, de aansprakelijkheid en het verzekeren van privacyrisico’s, de toepassing van nieuwe technologieën en hulpmiddelen, zoals apps, biometrie, blockchain, de cloud en outsourcing.

Het tijdschrift Privacy & Informatie (P&I) verschijnt zes keer per jaar.

Gerelateerde berichten