Auteursrecht op software

Auteursrecht op software

Software is niet meer weg te denken uit onze huidige informatiesamenleving. Auteursrecht op software is daarom van groot belang. Software, SaaS, on premise, broncode, gecompileerd, firmware en computerprogramma’s in welke vorm dan ook, kan met auteursrechten zijn beschermd. Dit kan anders zijn in het geval bij embedded software, waarbij de functionele eisen en randvoorwaarden vaak heel strikt zijn. Ook ideeën zijn niet auteursrechtelijk beschermd: alleen de concrete implementatie van een functie kan bescherming genieten. Auteursrecht op software is een vorm van intellectueel eigendom.

Inbreuk op auteursrecht

Software mag meestal niet zonder toestemming van de maker gebruikt worden. De maker heeft rechten om op te treden tegen “openbaarmaking” en “verveelvoudiging” van zijn werk. Publiceren of kopiëren van een software is dan verboden en vormt een schending van intellectuele eigendomsrechten. De ander is aansprakelijk als hij inbreuk pleegt op de software auteursrechten. Normaal gebruik, zoals het kopiëren van de harde schijf naar het werkgeheugen, het maken van een reservekopie (back-up) of het verrichten van onderhoud is wettelijk toegestaan en vormt geen inbreuk op auteursrecht op software, mits je een licentie hebt.

Auteursrecht conflict

In het geval van een conflict op het gebied van auteursrechten kunnen advocaten gespecialiseerd in intellectuele eigendomsrechten van dienst zijn. Wanneer het specifiek op software of andere ICT-elementen gaat, doe je er verstandig aan een advocaat in te schakelen die ook daarin thuis is.

Wouter Dammers, advocaat bij LAWFOX is zowel thuis in auteursrecht als in ICT-recht. Hij is dagelijks bezig met auteursrecht op software. Bel of e-mail dus direct om jouw zaak aan hem voor te leggen.