Tarieven

LAWFOX geeft je altijd van te voren een inzicht in de verwachte kosten. Zonder afspraak ben je dus nergens toe verplicht. LAWFOX hanteert in principe vaste prijsafspraken, maar werken op basis van uurtarief is ook mogelijk. Ook successfees behoren tot de mogelijkheden. Zo heb je altijd duidelijkheid over de kosten en weet je van te voren waar je aan toe bent.

De (vaste) prijs is afhankelijk van de gewenste snelheid, de inhoud en omvang van de zaak en de vorm van de werkzaamheden. Hiermee kan LAWFOX nog beter tegemoet komen aan de individuele wensen van zijn klanten. De prijzen zijn dus afhankelijk van de specifieke feiten en omstandigheden van jouw zaak. Alleen na een eerste inschatting kan een concreet voorstel worden gegeven. Mail hier jouw vraag, en LAWFOX geeft je een gratis eerste advies en offerte!

Onderstaande geeft enige richtlijnen in de tariefstelling bij LAWFOX. Uiteraard is per geval een specifieke afspraak te maken.

E-mail ons direct over jouw zaak en we bieden je gratis en voor niets een eerste inschatting.

Een uitgebreide beoordeling van jouw rechtspositie behoort ook tot de mogelijkheden. Zo’n beoordeling kost doorgaans tussen de EUR 500,- en EUR 1.500,- exclusief BTW vaste prijs.

Neem contact op voor een voorstel op maat.

Wil je iemand iets verbieden? Of wil je juist actie van die partij? Een brief van een advocaat kan dan vaak helpen. E-mail mij direct over jouw zaak en ik bied je gratis en voor niets een eerste inschatting.

Sommatiebrieven, ingebrekestellingen of andere brieven kan ik opstellen voor standaardprijzen vanaf EUR 500,- exclusief BTW vaste prijs. Hetzelfde geldt voor het opstellen van een verweer op een ontvangen advocatenbrief, sommatiebrief of ingebrekestelling.

Neem contact op voor een voorstel op maat.

Beslag leggen kan advocaat Wouter Dammers van LAWFOX snel en efficiënt voor jou doen. E-mail mij direct over jouw zaak en ik bied je gratis en voor niets een eerste inschatting. Het leggen van beslag kan voor een bedrag vanaf EUR 1.500,- exclusief BTW vaste prijs (exclusief kosten van derden).

Neem contact op voor een voorstel op maat.

Een ‘eenvoudige’ zaak betreft meestal een klein geschil tussen twee partijen over 1 vordering, zonder toeters en bellen. De kosten van een zaak hangen af van de vereiste werkzaamheden, en bedragen gemiddeld tussen de EUR 3.000 en EUR 7.000,- exclusief BTW. Neem contact op voor een voorstel op maat.

Een ‘gewone’ zaak betreft meestal een geschil tussen twee partijen over een beperkt aantal vorderingen die met elkaar te maken hebben. Vaak is er wel sprake van enige complexiteit. De kosten van een zaak hangen af van de vereiste werkzaamheden, en variëren van gemiddeld EUR 4.000 tot EUR 15.000,- exclusief BTW. Neem contact op voor een voorstel op maat.

Een ‘complexe’ zaak betreft meestal een geschil tussen twee of meer partijen over een aantal vorderingen over en weer, met een (relatief) grote complexiteit, vaak veel uitzoekwerk en meestal grote belangen. De kosten van een zaak hangen af van de vereiste werkzaamheden, en variëren van gemiddeld EUR 5.000 tot EUR 40.000,- exclusief BTW. Neem contact op voor een voorstel op maat.

Een procedure bij het gerechtshof (hoger beroep) is doorgaans te vergelijken met de kosten in eerste aanleg, zie hiervoor “procedure bij de rechter”.

De advocaatkosten voor een arbitrageprocedure zijn vergelijkbaar met de kosten voor een procedure bij de rechter (zie hierboven).

In het geval van zaken met betrekking tot intellectuele eigendomsrechten kent de wet een apart regime voor proceskosten. LAWFOX kan voor deze zaken specifieke prijsafspraken maken. De proceskosten in een zaak met betrekking tot intellectueel eigendom kunnen voor rekening van de verliezende partij komen. Bij deze zaken kunnen vaste prijzen, afspraken op uurtarief of successfees worden afgesproken. Neem contact op voor een voorstel op maat.

Onderhandelingstrajecten zijn vaak niet van te voren in te schatten. Zo verschillen de werkzaamheden hierin van geval tot geval. Bovendien hebben jij en de wederpartij vaak de meeste controle in tijd en resultaat van de onderhandelingen. Uiteraard kan wel per onderdeel van de onderhandeling een vaste prijs worden afgesproken (denk aan briefwisseling, een bespreking of mediation). Ook bepaalde succesfees (resultaatgerelateerde beloning) behoren tot de mogelijkheden. Neem contact op voor een voorstel op maat.

Toch liever op uurtarief werken? LAWFOX hanteert dan standaard uurtarieven variërend van EUR 185,- tot EUR 240,- exclusief BTW. Het uurtarief kan worden verlaagd voor start-ups en in principiële zaken. In geval van spoed kan het tarief verhoogd worden. Natuurlijk zijn er ook mogelijkheden voor staffelkorting: Wens je van te voren een groter aantal uren af te nemen (“strippenkaart”), dan kan je die goedkoper inkopen. Neem contact op voor een voorstel op maat.

Niet inbegrepen

Kosten voor derden, zoals griffierechten of kosten voor deurwaarders zijn niet inbegrepen. Uiteraard zal LAWFOX je daar wel zoveel mogelijk van te voren van op de hoogte stellen. Houd er bovendien rekening mee dat gedurende een traject de noodzaak of wens kan ontstaan voor het afnemen van een extra dienst.

Meer weten? Neem contact op!