Auteursrecht internet

Auteursrecht internet

Auteursrecht op internet is van groot belang. Auteursrecht geldt namelijk ook online. Wel leidt het auteursrecht in verhouding tot technologie nog wel eens tot problemen qua uitleg. Denk aan copyright in verband met cloud computing, laden in cache geheugen, gebruik van hyperlinks, embedden van auteursrechtelijk beschermd materiaal, en auteursrecht bij hosting en internettussenpersonen.

In Nederland is het auteursrecht geregeld in de Auteurswet. Het auteursrecht geeft de maker van een oorspronkelijk werk dat de persoonlijk stempel van de maker draagt (een werk waaruit de creatieve keuzes van intellectuele schepping van de maker blijken) automatisch auteursrecht. Auteursrecht is daarom bijna altijd wel relevant op internet. Foto’s, afbeeldingen, teksten, logo’s, software, websites, opmaak, namen, muziek, films, video’s, audio, het kan allemaal auteursrechtelijk beschermd zijn. Internet is een communicatiemedium waarop deze werken worden gepubliceerd, geëxploiteerd, gedeeld en gekopieerd. Internet is bovendien een ontzettend belangrijk handelskanaal: ook voor de creatieve industrie. Auteursrecht op internet is daarom van groot belang, en het is goed om je te beseffen dat het gebruik van andermans content niet zomaar toegestaan hoeft te zijn. Neemt iemand materiaal over wat jij hebt gemaakt of hebt bedacht, dan kan het zijn dat daarmee inbreuk wordt gemaakt op auteursrecht. Inbreuk op auteursrecht geldt dus ook op internet. En daarvoor kan men aansprakelijk worden gesteld. Net als in de offline wereld.

Is uw bedrijf of onderneming aansprakelijk gesteld voor auteursrecht inbreuk? Of maakt een ander inbreuk op uw auteursrechten? Bel of mail dan met auteursrechtadvocaat Wouter Dammers.