Blog

Overheid publiceert nieuwe IT-inkoopvoorwaarden

De Rijksoverheid heeft haar inkoopvoorwaarden voor IT-inkopen vernieuwd. De Algemene Rijksvoorwaarden bij IT-overeenkomsten 2014 (ARBIT-2014); Algemene Rijksinkoopvoorwaarden 2014 (ARIV-2014) en de Algemene Rijksvoorwaarden voor het verstrekken van opdrachten tot het verrichten van diensten 2014 (ARVODI-2014).

De Nederlandse overheid leunt steeds vaker en steeds zwaarder op ICT. Dienstverlening wordt geautomatiseerd en vindt steeds vaker plaats via internet. Maar ook interne processen worden gestroomlijnd met ICT. De (deels) uitbestede ICT-projecten bieden echter niet altijd de gehoopte resultaten. Om de risico’s voor de overheid bij inkoop van van ICT producten en diensten zoveel mogelijk te beperken heeft de overheid haar eigen inkoopvoorwaarden opgesteld. Deze voorwaarden bieden voor de overheid een goede basis voor het sluiten van een overeenkomst.

Deze voorwaarden betreffen echter slechts een raamwerk: het enkel van toepassing verklaren van deze voorwaarden is onvoldoende om projectspecifieke risico’s af te dekken. Bij enige complexiteit in een ICT-project zijn de ARBIT-voorwaarden bijvoorbeeld al te beperkt: het is dan beter om een overeenkomst te sluiten die is toegespitst op de situatie. Denk daarbij bijvoorbeeld ook aan onderhouds- en ondersteuningsovereenkomsten zoals een Service Level Agreement voor het regelen van responsetijden, hersteltijden en beschikbaarheidsgaranties.

De nieuwe voorwaarden zijn hier te raadplegen. Een toelichting op de aangepaste voorwaarden wordt nog verwacht.

Gerelateerde berichten

Leave a comment