Arbitrage

Steeds vaker wordt tussen zakelijke partijen gekozen voor arbitrage als alternatief voor een procedure bij de rechtbank. Zij spreken dan van te voren af dat zij eventuele geschillen zullen voorleggen aan een arbitragecommissie. Een arbitragecommissie bestaat uit één of drie arbiters die werkzaam zijn in de betreffende bedrijfstak.

Bindende uitspraak?

De uitspraak die de arbitragecommissie is voor partijen bindend. Het vonnis wordt vastgelegd bij de rechtbank. Als partijen zich niet houden aan de uitspraak, kan de arbitragecommissie de rechtbank vragen om partijen hiertoe te verplichten.

Hoger beroep

In sommige gevallen van arbitrage is hoger beroep bij de arbitragecommissie mogelijk. Als dit niet mogelijk is kunnen partijen naar de rechtbank om te vragen of zij het arbitragevonnis kunnen vernietigen. Er is dus altijd iets mogelijk wanneer je het niet eens bent met de uitspraak.

Kosten

De kosten voor de arbitrage komen in beginsel voor degene die de arbitrageprocedure is gestart. Desalniettemin kan worden gevraagd de tegenpartij te veroordelen tot het betalen van de kosten als de tegenpartij ongelijk krijgt.

De kosten voor arbitrage kunnen hoog oplopen, aangezien ook de salarissen van de arbiters zullen moeten worden betaald.

Advocaat Wouter Dammers is beschikbaar voor advies ten aanzien van arbitrage en kan u bijstaan in de arbitrageprocedure. Wil je meer weten over de arbitrageprocedure of wilt u juridisch worden bijgestaan in de arbitrageprocedure, bel of mail dan direct met Wouter Dammers.

Related Juridische termen