Auteursrecht

Lawfox vos

AuteursrechtDe regels omtrent het auteursrecht zijn neergelegd in de Auteurswet.

Het auteursrecht is ontstaan om de maker van een werk wettelijke bescherming te bieden voor de integriteit van zijn creatieve, geestelijke schepping. Het geeft de auteursrechthebbende het recht om zijn werk te exploiteren.

Auteursrecht is niet alleen een recht dat creativiteit beschermd, maar ook commerciële waarde geeft. Niet voor niets is de digitale markt in onze informatiesamenleving van groot belang!

Auteursrecht geeft de maker van werken (teksten, afbeeldingen, video’s, logo’s, ontwerpen, broncode, software of andere oorspronkelijke werken) die de persoonlijk stempel van de maker dragen en een eigen oorspronkelijk karakter hebben, exclusieve rechten om die werken openbaar te maken (publiceren) en te verveelvoudigen (kopiëren).

Het auteursrecht is het uitsluitend recht van de maker van een werk van wetenschap, letterkunde of kunst, of van diens rechtverkrijgenden, om dit openbaar te maken of te verveelvoudigen, behoudens de beperkingen bij de wet gesteld. (artikel 1 Auteurswet)

De maker heeft in principe de rechten, maar dat kan anders liggen. De wet regelt dat degene die het werk tot stand brengt in principe de maker en rechthebbende is. Dat kan een persoon zijn, maar ook meerdere mensen samen. Of degene die leiding en toezicht heeft gegeven op de totstandkoming van het werk. Maar, de auteursrechthebbende kan ook een fictieve maker zijn – zoals een werkgever of een onderneming. Ook kan auteursrecht worden overgedragen waardoor iemand anders dan de maker rechthebbende is geworden. 

Het auteursrecht is een verbodsrecht en geen vergoedingsrecht. De auteursrechthebbende kan dus iedereen verbieden om zijn werk te exploiteren. Ook kan de auteursrechthebbende toestemming verlenen om auteursrechtelijk voorbehouden handelingen te verrichten. Dat kan op grond van een licentie, en vaak in ruil voor een vergoeding (royalty).

Van belang is echter ook dat de wet beperkingen stelt aan het auteursrecht. Niet iedere publicatie of kopie levert dan ook direct een auteursrechtinbreuk op: daarop bestaan uitzonderingen.

 

Advocaat Wouter Dammers is expert op het gebied van het auteursrecht. Wil je meer weten over de regels op het gebied van auteursrecht, bel of mail dan direct met deze advocaat.

 

Related Juridische termen