Beëindigen

Beëindigen is een handeling in het contractenrecht waarmee wordt beoogd de overeenkomst te beëindigen. Er zijn verschillende manieren waarop een overeenkomst kan worden beëindigd.

Op welke wijze kan de overeenkomst worden beëindigd?

In Nederland geldt het beginsel van contractsvrijheid. Dit houdt in dat het partijen in beginsel vrij staat om zelf de voorwaarden van een overeenkomst te bepalen. Ook de duur van de overeenkomst en de wijze waarop deze kan worden beëindigd is voor partijen vrij te bepalen. Deze vrijheid voor partijen geldt niet voor een aantal door de wetgever bepaalde bijzondere overeenkomsten, zoals de huurovereenkomst en de arbeidsovereenkomst.

In het algemeen kunnen overeenkomsten op een viertal wijzen worden beëindigd: door nakoming, opzegging, ontbinding of vernietiging.

Related Juridische termen