Beslag

Een schuldeiser kan in sommige gevallen “beslag leggen” op goederen van de schuldenaar. Er zijn verschillende soorten beslagen. Zo kan een onderscheid worden gemaakt tussen conservatoir beslag en executoriaal beslag. De voorwaarden voor beslag leggen verschillen per soort beslag.

Soorten goederen

Beslag kan op verschillende soorten goederen worden gelegd. Beslag kan worden gelegd op roerende zaken of op onroerende zaken. Ook kan beslag worden gelegd op een vordering van de schuldenaar op een derde: het derdenbeslag.

Bewijsbeslag

Het is ook mogelijk om beslag te leggen op materiaal dat als bewijs kan dienen in een zaak. Dit wordt bewijsbeslag genoemd.

Related Juridische termen