Bijzondere persoonsgegevens

Naast de “normale” persoonsgegevens die een persoon identificeren bestaan er ook bijzondere persoonsgegevens (of gevoelige gegevens). Dit zijn gegevens over onder meer iemands godsdienst of levensovertuiging, ras, politieke gezindheid, gezondheid, strafrechtelijke verleden of seksuele leven.

Verwerking

De verwerking van bijzondere persoonsgegevens is verboden, tenzij aan de voorwaarden is voldaan die voor de betreffende soort bijzondere persoonsgegevens zijn opgelegd. Deze voorwaarden zijn te vinden in de artikelen 17-23 van de Wbp.

Related Juridische termen