Citaatrecht

Op grond van artikel 15a Auteurswet wordt het citeren uit een werk niet beschouwd als inbreuk op het auteursrecht, mits aan bepaalde voorwaarden is voldaan.

Voorwaarden

  • Allereerst dient het werk waaruit wordt geciteerd op rechtmatige wijze openbaar zijn gemaakt;
  • Het citaat moet een duidelijk doel hebben;
  • Er mag niet meer worden overgenomen dan strikt noodzakelijk; en
  • Indien mogelijk moet de bron worden vermeld.

Doelen

De wet noemt de volgende doelen die een citaat rechtvaardigen: aankondiging, beoordeling, polemiek of wetenschappelijke verhandeling. Verder geeft zij aan dat ook doelen die hiermee vergelijkbaar zijn, citeren rechtvaardigen, mits uiteraard aan de voorwaarden is voldaan.

Citaten

Naast het citeren van tekst is het ook toegestaan te citeren door middel van afbeeldingen (beeldcitaat) en door middel van geluid (geluidscitaat).

Plagiaat

Indien wordt geciteerd zonder dat aan deze voorwaarden is voldaan, dan is sprake van plagiaat.

Related Juridische termen