Geschillen

Er is sprake van een geschil wanneer partijen een serieus meningsverschil hebben. Indien partijen dit geschil niet onderling kunnen oplossen, kunnen zij aan een onafhankelijke partij vragen het geschil te beslechten. Er zijn allerlei soorten van geschillen denkbaar. Veel voorkomend zijn geschillen over intellectuele eigendomsrechten en over contracten.

Beslechting geschillen

Geschillen kunnen onder meer worden beslecht door een uitspraak van een rechter, arbitrage of mediation.

Related Juridische termen