Handelsnaam

Een handelsnaam is een naam die door een onderneming wordt gevoerd. Een handelsnaam is automatisch beschermd onder het handelsnaamrecht wanneer de handelsnaam wordt gebruikt in het economisch verkeer en het voor derden als zodanig kenbaar is. Een inschrijving in het handelsregister van de kamer van koophandel is voor bescherming niet vereist (overigens is het wel een vereiste op grond van de Handelsregisterwet). Ook kan zo’n registratie een aanwijzing zijn voor (de datum van ontstaan van) het handelsnaamrecht. Daarnaast kan het gebruik van een handelsnaam worden aangetoond met bijvoorbeeld visitekaartjes, folders, reclamemateriaal, e-mailhandtekeningen, websites, briefpapier en andere commerciële uitingen.

Related Juridische termen