Jurisprudentie

In artikelen over het recht komt vaak de term “jurisprudentie” voor. Jurisprudentie (soms ook wel rechtspraak genoemd) is het geheel van uitspraken gedaan door rechterlijke instanties.

Interpretatie

In de jurisprudentie worden wetteksten geduid, verder uitgewerkt en toegepast. Jurisprudentie is een belangrijke rechtsbron, omdat wetteksten an sich niet altijd even duidelijk zijn. Wetteksten kunnen vaak op meerdere manieren worden geïnterpreteerd. Door het bestuderen van jurisprudentie wordt duidelijker hoe deze wetteksten dienen te worden geïnterpreteerd en toegepast. Met name wordt gezag toegekend aan arresten van de Hoge Raad of bijvoorbeeld het Hof van Justitie van de Europese Unie.

Related Juridische termen