Kort geding

Een kort geding is een snelle gerechtelijke procedure. De uitspraak in kort geding wordt gedaan door de voorzieningenrechter en betreft een voorlopig oordeel.

Spoedeisend belang

De eisende partij dient een spoedeisend belang hebben bij de gevraagde voorziening. Als er geen spoedeisend belang is, kan de voorzieningenrechter de vordering niet toewijzen.

Condemnatoir

Het vonnis in kort geding kan alleen condemnatoir zijn. Dat wil zeggen dat een partij verplicht wordt iets te doen of verboden wordt iets te doen. Het vonnis kan niet declaratoir (vaststellen van een rechtstoestand) of constitutief (in het leven roepen, wijzigen of beëindigen van een rechtstoestand) zijn, omdat slechts een voorlopig oordeel kan worden gegeven.

Bodemprocedure

De voorzieningenrechter geeft zoals gezegd een voorlopig oordeel over het geschil. In een bodemprocedure (normale procedure) kan vervolgens een definiet oordeel over het geschil worden gegeven. De bodemrechter is niet gebonden aan het voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter.

Related Juridische termen