Letter of Intent

Een Letter of Intent (LOI) is een uitgeschreven overzicht van de belangrijkste voorwaarden van een nog te sluiten zakelijke overeenkomst. Een Letter of Intent is vergelijkbaar met een term sheet, maar is in tegenstelling tot een term sheet niet puntsgewijs opgesteld. De intentie van een Letter of Intent is over het algemeen dat deze niet bindend is, maar slechts leidend in de onderhandelingen. Dit niet-bindende karakter zal wel duidelijk naar voren moeten komen door de gekozen formuleringen van de voorwaarden.

Related Juridische termen