Maker

De maker in auteursrechtelijke zin is de creatieve schepper van een werk. Met de “creatieve schepper” wordt bedoeld dat het niet gaat om degene die het werk technisch heeft gemaakt, maar wie het heeft bedacht. De maker van een boek is bijvoorbeeld de schrijver en niet de drukkerij die het boek vervolgens in elkaar heeft gezet.

Uitzonderingen

Op de regel dat de creatieve schepper als maker wordt aangeduid zijn enkele uitzonderingen. Bijvoorbeeld wanneer een werknemer een werk in dienstverband creëert. De werkgever wordt dan automatisch als maker aangemerkt, tenminste als het creëren van het werk tot de taken van de werknemer behoort.

Related Juridische termen