Opdrachtgever

Een opdrachtgever is een partij die op grond van een overeenkomst van opdracht (artikel 7:400 BW) een opdracht tot het verrichten van werkzaamheden geeft aan een opdrachtnemer.

Verplichtingen

Bij de overeenkomst van opdracht heeft de opdrachtgever een aantal verpichtingen jegens de opdrachtnemer. Zo is hij verplicht:

  • loon aan de opdrachtnemer te betalen; en
  • de onkosten die de opdrachtnemer maakt te vergoeden als deze niet in het loon zijn inbegrepen.

Opzeggen

De opdrachtgever kan de overeenkomst ten alle tijde opzeggen. In sommige gevallen – als de redelijkheid en billijkheid dit met zich brengen – is de opdrachtgever dan wel schadeplichtig.

Related Juridische termen