Overeenkomst

Een overeenkomst is een meerzijdige rechtshandeling. Dat wil zeggen dat één of meer partijen een verbintenis aangaan met één of meer andere partijen. Overeenkomsten komen tot stand door een aanbod en een aanvaarding van dit aanbod.

Vormvrij

Het vastleggen van een overeenkomst is in beginsel vormvrij. Hierop zijn een aantal uitzonderingen, zoals bijvoorbeeld de aankoop van een huis. De uitzonderingen daargelaten, kunnen overeenkomsten in beginsel op papier, via e-mail, mondeling of op elke andere wijze worden gesloten.

Mondelinge overeenkomst

Mondelinge overeenkomsten zijn in principe net zo rechtsgeldig als schriftelijke overeenkomsten. Toch is het aan te raden om overeenkomsten op papier te zetten, omdat het in sommige gevallen lastig is om te bewijzen dat een mondelinge overeenkomst is gesloten.

Contract

De meest bekende vorm waarin overeenkomsten worden vastgelegd, is het contract. Een contract is een – door alle partijen ondertekend – schriftelijk stuk waarin hetgeen dat is afgesproken, is vastgelegd.

Uitleg

Bij de uitleg van een overeenkomst dient niet alleen te worden gekeken naar de letterlijke tekst van de overeenkomst, maar ook naar welke betekenis de partijen aan deze tekst gaven en wat partijen over en weer van elkaar mochten verwachten. Dit wordt haviltexen genoemd, omdat dit is uitgewerkt in het Haviltex-arrest.

Related Juridische termen