Persoonlijkheidsrechten

Het auteursrecht geeft de maker van een werk het recht om op te treden tegen iedere onrechtmatige verveelvoudiging of openbaarmaking van zijn werk. Zelfs als de maker het auteursrecht aan een derde heeft overgedragen, zijn er nog steeds enkele rechten waarop de maker zich kan beroepen. Dit zijn de persoonlijkheidsrechten of morele rechten.

Persoonlijkheidsrechten

De persoonlijkheidsrechten van de maker zijn niet gericht op economische exploitatie van zijn werk, maar zien op de reputatie van de maker.
Zo heeft de maker recht op vermelding van zijn naam bij zijn werk en kan de maker optreden tegen een publicatie van zijn werk met daaronder een andere naam.
Ook kan de maker bezwaar maken tegen verandering van de titel van zijn werk.
Daarnaast kan de maker bezwaar maken tegen wijzigingen aan het werk, tenzij dit onredelijk is, en kan  de maker bezwaar maken tegen het verminken of misvormen van zijn werk.

Afstand van persoonlijkheidsrechten

De maker kan contractueel beperkt afstand doen van bovenstaande rechten. Van de eerste 3 rechten kan afstand worden gedaan. Van het recht zich te verzetten tegen het verminken of misvormen van het werk kan door de maker geen afstand worden gedaan.

Related Juridische termen