Portretrecht

Personen die op een foto zijn afgebeeld kunnen zich in bepaalde gevallen beroepen op het portretrecht. Het gevolg van het inroepen van dit recht is in sommige gevallen dat de foto niet mag worden gepubliceerd zonder de toestemming van de geportretteerde. Het portretrecht geldt naast foto’s ook voor tekeningen en schilderijen.

Het portretrecht is geregeld in de Auteurswet.

Wat is een “portret”?

Van een portret is sprake als iemand herkenbaar is afgebeeld. Voor de beoordeling hiervan wordt niet alleen naar het gezicht gekeken, maar ook wordt gekeken naar onder meer de lichaamshouding en de omgeving. Ingevolge hiervan is het dus mogelijk dat wanneer het gezicht van de geportreteerde onherkenbaar is gemaakt (bijvoorbeeld door middel van het welbekende zwarte balkje) toch sprake is van een portret in de zin van de Auteurswet.

Onderscheid tussen portret in opdracht en portret niet in opdracht

De Auteurswet maakt onderscheid tussen twee verschillende soorten portretten: het portret dat in opdracht is gemaakt en het portret dat niet in opdracht is gemaakt.

Een portret dat in opdracht is gemaakt mag niet gepubliceerd worden zonder toestemming van de geportretteerde. Ook niet door de maker van het portret die het auteursrecht op het portret heeft. De toestemming is vormvrij: er zijn dus geen formele eisen aan de vorm waarin de toestemming wordt verkregen. Een e-mail waarin toestemming wordt gegeven is bijvoorbeeld al voldoende.

Een portret dat niet in opdracht is gemaakt mag in principe vrij worden gepubliceerd, tenzij de geportretteerde een redelijk belang heeft om zich tegen deze publicatie te verzetten. Vaak gaat het dan om een privacy- of financieel belang. De rechter beslist uiteindelijk of het redelijke belang voldoende groot is om publicatie van het portret te voorkomen.

Heeft u een vraag met betrekking tot het portretrecht? Bel of mail dan met Wouter Dammers van LAWFOX om een eerste inschatting van de situatie te krijgen.

Related Juridische termen