Precontractuele fase

De precontractuele fase is de fase in de onderhandelingen die voorafgaat aan het daadwerkelijk sluiten van een contract. Er is nog geen sprake van aanbod en aanvaarding. De verhoudingen in de precontractuele fase worden beheerst door de goede trouw van partijen.

Afbreken onderhandelingen

Het uitgangspunt is dat partijen in deze fase de onderhandelingen mogen afbreken. Toch kan het voorkomen dat de onderhandelingen in zo een ver gevorderd stadium verkeren dat de wederpartij erop mocht vertrouwen dat een contract zou worden gesloten. De partij die in dit vergevorderde stadium de onderhandelingen afbreekt, kan dan gehouden zijn tot het vergoeden van de schade die de wederpartij hierdoor heeft geleden.

Bepaling schade: contractsbelang

Worden de onderhandelingen afgebroken in zo een vergevorderd stadium, dan kan de wederpartij schadevergoeding vorderen. De wederpartij heeft dan de keuze tussen het “negatief contractsbelang” en het “positief contractbelang”.

Het negatief contractbelang houdt in dat de afbrekende partij zijn wederpartij in de financiële toestand moet brengen waarin zij zou hebben verkeerd als er in zijn geheel geen onderhandelingen zouden hebben plaatsgehad. Alle kosten die de wederpartij heeft gemaakt ten aanzien van de onderhandelingen dienen te worden vergoed.
Bij het positief contractsbelang moet de afbrekende partij zijn wederpartij in de financiële toestand brengen waarin zij zou hebben verkeerd als er wel een contract tot stand zou zijn gekomen.

Related Juridische termen