Privacy

Privacy is een belangrijk onderdeel van ICT-recht. Met de komst van social media en tracking cookies zijn persoonsgegevens kwetsbaar. Het privacyrecht regelt onder welke voorwaarden persoonsgegevens mogen worden verwerkt. De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) is de belangrijkste wet op het gebeid van privacy. De Autoriteit Persoonsgegevens houdt toezicht op de naleving van de Wbp.

Related Juridische termen