Redelijkheid en billijkheid

De redelijkheid en billijkheid zijn maatschappelijk aanvaardbare normen die een aanvullende werking of beperkende werking (derogerende werking) kunnen hebben op wettelijke regelingen of bepalingen uit een overeenkomst. Of hiervan sprake is hangt af van de concrete omstandigheden van het geval.

Wettelijke definitie

In artikel 3:12 BW staat een wettelijke definitie bij het begrip “redelijkheid en billijkheid”. Op grond van dit artikel dient voor de vaststelling van hetgeen redelijk en billijk is rekening worden gehouden met algemeen erkende rechtsbeginselen, met de in Nederland levende rechtsovertuigingen en met de maatschappelijke en persoonlijke belangen, die bij het concrete geval zijn betrokken.

Related Juridische termen