Schadevergoeding

Schadevergoeding is de prestatie die een partij moet verrichten om de schade van de andere partij te vergoeden. De verplichting tot schadevergoeding komt voort uit aansprakelijkheid.

De verplichting tot schadevergoeding kan in principe ontstaan door alle gebeurtenissen waarbij sprake is van schade en die schade eigenlijk de schuld is van iemand anders is. De meest voorkomende gebeurtenissen zijn de onrechtmatige daad en de wanprestatie.

Welke schade dient te worden vergoed?

Schadevergoeding kan worden gevorderd voor vermogensschade en schade waarvan de wet specifiek zegt dat zij in aanmerking komt voor vergoeding.

Vormen van vermogensschade zijn onder meer: geleden verlies, gederfde winst, kosten die zijn geleden ter vaststelling van de schade en incassokosten.

In beginsel dient de hele schade te worden vergoed. Er wordt echter een uitzondering gegeven wanneer de schade (voor een deel) de “eigen schuld” is van de benadeelde. De partijen dragen de schade dan naar evenredigheid van hun schuld.

Schadevergoeding in internet en ICT-zaken

Schadevergoeding in internet en ICT-zaken kan uiteraard voortvloeien uit de niet-nakoming van een contract (wanprestatie). Je kan hierbij denken aan een mislukte automatisering.

Ook komt de schadevergoeding uit onrechtmatige daad in het internet- en ICT-recht. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een online auteursrechtschending of smaad en laster op social media.

Denkt uw bedrijf of organisatie een vordering tot schadevergoeding op iemand te hebben of vordert iemand schadevergoeding van u? Bel of mail dan met Wouter Dammers van LAWFOX om een eerste inschatting van de situatie te krijgen.

Related Juridische termen