Sommatiebrief

Een sommatiebrief is een brief waarin iemand wordt “gesommeerd” om bepaalde acties te ondernemen. Dit zijn vaak acties betreffende de uitvoering van een overeenkomst, maar dit hoeft niet per definitie. Voorbeelden van dit soort acties zijn het betalen van openstaande vorderingen, het staken en gestaakt houden van een inbreuk op een intellectueel eigendomsrecht en het stoppen met beledigende berichtgeving.

Waar voldoet een sommatiebrief aan?

Indien de brief een sommatie tot betaling van één of meerdere openstaande vorderingen betreft, dient deze in ieder geval een redelijke termijn te bevatten waarvoor de schuldenaar moet betalen. Daarbij kan worden vermeld dat na het verstrijken van deze termijn de schuldenaar in gebreke is, althans als de openstaande vorderingen niet zijn betaald.

Daarnaast is het verstandig om de sommatiebrief aangetekend te versturen. Bij het aangetekend verzenden van een brief krijgt u een verzend- en ontvangstbewijs en kan de schuldenaar niet het verweer voeren dat e sommatiebrief nooit is ontvangen.

Heeft uw bedrijf of organisatie hulp nodig met het schrijven van een sommatiebrief of heeft u een sommatiebrief ontvangen? Bel of mail dan met Wouter Dammers van LAWFOX om een eerste inschatting van de situatie te krijgen.

Related Juridische termen