Verdrag

Een verdrag is een overeenkomst tussen twee of meer staten of andere subjecten van internationaal recht, zoals de Verenigde Naties.

Pacta sunt servanda

De verdragspartijen zijn volgens het beginsel pacta sunt servanda (latijn voor: afspraken moeten worden nagekomen) verplicht om de verdragen te goeder trouw na te leven.

Rangorde

In Nederland geldt dat verdragen hoger in rangorde zijn dan andere Nederlandse wettelijke voorschriften. Indien een Nederlands wettelijk voorschrift niet verenigbaar is met “een ieder verbindende” verdragsbepaling (van een verdrag waarbij Nederland partij is), dan is op grond van artikel 94 van de Grondwet dat Nederlandse wettelijke voorschrift niet van toepassing.