verweerder

De verweerder is de wederpartij van de eiser in een vorderingsprocedure of van de verzoeker in een verzoekprocedure. Vroeger heette dit de verweerder in een dagvaardingsprocedure de gedaagde partij. Tegenwoordig (sinds de invoering van het nieuwe Burgerlijk Procesrecht (programma KEI)) is dit gelijk getrokken en heet de wederpartij dus de verweerder.

Related Juridische termen