Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering

In het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv) is het burgerlijk procesrecht vastgelegd. Het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering bestaat uit vier boeken. Hierin zijn onder meer regels omtrent het procederen bij de rechtbank, het gerechtshof en de Hoge Raad opgenomen. Ook staan hierin onder meer de regels omtrent het ten uitvoer leggen van vonnissen en de regels voor arbitrage.

Related Juridische termen