Blog

Aanbesteding vraagt overdracht intellectueel eigendom: mag dat?

In aanbestedingen voor ICT-projecten wordt vaak gevraagd om een overdracht van intellectuele eigendomsrechten. Dat kan echter buitensporig zijn. In dat geval kan een aanbestedingsprocedure stop worden gezet.

Staking van aanbestedingsprocedure

In een recente rechtszaak speelde deze kwestie. IT-partij Ferranti vond in deze zaak dat de aanbesteding voor het zogenaamde DRISysteem in strijd met het proportionaliteitsbeginsel was, omdat in de aanbesteding een overdracht van alle intellectuele eigendomsrechten op broncode en objectcode gevraagd zou worden. Ferranti eist daarom een gebod tot staking van een aanbestedingsprocedure.

Overdracht van intellectueel eigendom kan buitensporig zijn

De voorzieningenrechter was het daar niet mee eens. Zou de eis luiden dat alle intellectuele eigendomsrechten worden overgedragen, dan zou er sprake kunnen zijn van buitensporigheid.

Maar niet wanneer het speciaal is ontwikkeld voor de opdracht

Maar: dat was hier niet het geval. Er werd ‘slechts’ gevraagd om overdracht van de intellectuele eigendomsrechten ten aanzien van de bron- en objectcodes die speciaal voor deze opdracht worden ontwikkeld.

Volgens de voorzieningenrechter zou dit te rechtvaardigen zijn, omdat de opdrachtgever daarvoor een (aanzienlijke) vergoeding betaald. Ten aanzien van bestaande de bron- en objectcodes waarop intellectuele eigendomsrechten van de opdrachtnemer en/of derden rusten geldt dat een gebruiksrecht moet worden verstrekt.   

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id1;;ECLI:NL:RBMNE:2019:5093

Gerelateerde berichten