Schadevergoeding auteursrecht

Schadevergoeding auteursrecht

Schadevergoeding bij auteursrecht inbreuk is mogelijk. In geval van schending van auteursrecht kan de auteursrechthebbende schadevergoeding eisen. Dat is wettelijk zo geregeld. In de regel moet de schade concreet worden berekend. Dat is vaak heel moeilijk, en een abstracte schadebegroting vindt daarom geregeld plaats bij schendingen van auteursrecht. Dat er schade wordt geleden door een inbreuk, staat dus vaak niet ter discussie. Maar de hoogte van de schade wel. Uitgangspunt voor schadeberekening is welke vergoeding verschuldigd zou zijn geweest indien de auteursrechthebbende toestemming zou hebben gegeven voor de overname. In de praktijk hebben verschillende branche-organisaties lijsten met richtprijzen bedacht waarbij aansluiting kan worden gevonden, zoals de Tarievenlijst FotoAnoniem voor de overname van foto’s.

schadevergoeding auteursrechtSchadevergoeding

Als er sprake is van een inbreuk op auteursrecht, dan kan de auteursrechthebbende sommeren tot het staken en gestaakt houden van de inbreuk (cease and desist). Daarnaast kan de auteursrechthebbende schadevergoeding eisen. In de praktijk ontstaat er vaak discussie over de hoogte van de schadevergoeding.

De daadwerkelijk geleden schade

Dat is opmerkelijk, aangezien in principe de ‘gewone’ regels van schadevergoeding gelden. Dat betekent dat de berekening in de regel een concrete schadeberekening betreft, dat wil zeggen dat de vaststelling van de schade wordt gebaseerd op de concrete, individuele omstandigheden van de benadeelde. Het gaat om de daadwerkelijk geleden schade.

Abstracte berekening

Wat die daadwerkelijk geleden schade dan is, blijkt soms lastig te zijn. Zeker indien de inbreuk online plaatsvindt. In die gevallen kan er reden zijn om te kiezen voor een abstracte schadeberekening. De rechter kan dan de schade begroten op de wijze die het meest met de aard ervan in overeenstemming is. De schade kan dan ook geschat worden.

Licentievergoeding en richtlijnprijzen

In vrijwel alle rechtszaken is het uitgangspunt bij de berekening van schadevergoeding in auteursrechtinbreukzaken de vergoeding die de inbreukmaker verschuldigd zou zijn geweest als de auteursrechthebbende toestemming zou hebben gegeven voor de publicatie/kopie. Er behoort dan ook aansluiting te worden gezocht bij de normaal gehanteerde licentievergoeding. Vaak wordt daarbij aansluiting gezocht bij branchevoorwaarden, zoals de richtlijnprijzen van de Stichting Foto Anoniem.

Schadevergoeding wegens schenden van persoonlijkheidsrechten

Daarnaast kan er een schadevergoeding worden toegewezen vanwege het niet noemen van de naam van de auteursrechthebbende. Dit persoonlijkheidsrecht – het recht op naamsvermelding – geeft geregeld een separaat economisch belang tot schadevergoeding. Daarnaast kan het als immateriële schade gevorderd worden. Rechters gaan verschillend om met de berekening van schade wegens schending van persoonlijkheidsrechten.

Verhoging van schadevergoeding

Een verhoging van de schadevergoeding, wegens uitgeholde exclusiviteit, kans op nieuwe inbreuken, ongevraagde publicatie of ontmoediging is naar Nederlands recht niet mogelijk. Het gaat om het compenseren van geleden schade. Een verhoging zou punitatief, straffend, zijn. Het civiele recht is daar, zonder contractuele grondslag, niet voor bedoeld.

PROCESKOSTEN BIJ ZAKEN OVER AUTEURSRECHT

In het geval van handhaving van auteursrecht kent de wet de regel dat de verliezende partij in beginsel de volledige, werkelijke proceskosten moet vergoeden. Deze kosten moeten redelijk en evenredig zijn. De rechtspraak kent hiervoor de indicatietarieven in IE-zaken. Een gespecialiseerde advocaat auteursrecht is dan ook van groot belang om een inbreuk-zaak in goede banen te leiden.

Wordt jouw bedrijf of organisatie aangesproken op schadevergoeding wegens schending van auteursrecht? Of wil jouw bedrijf of organisatie juist iemand aanspreken? Bel of mail dan met advocaat Wouter Dammers van LAWFOX om de schadeberekening te bespreken.