Auteursrecht foto’s internet

Auteursrecht foto’s internet

Auteursrecht geldt ook voor foto’s op het internet. Auteursrecht (of copyright) geeft in principe de fotograaf, als maker van de foto, het recht om de foto te openbaren en te verveelvoudigen (te publiceren en te kopiëren). Anderen mogen dat niet zonder toestemming van de fotograaf doen. Het plaatsen of verspreiden van foto’s op internet kan dus indruisen tegen het auteursrecht dat op de fotografie rust.

In sommige gevallen rust er geen auteursrecht op foto’s op internet. Het gaat dan om foto’s die niet voldoen aan de auteursrechtelijke drempel, of vrije afbeeldingen. Dit zijn foto’s die publiekelijk beschikbaar zijn gesteld. Soms mogen foto’s relatief vrij verspreid worden, dat kan het geval zijn wanneer op de foto een Creative Commons licentie van toepassing is.

Let ook dan echter wel op de bronvermelding. Bronvermelding is vaak wel vereist op grond van het auteursrecht voor foto’s op internet. Soms stelt een vrije licentie (zoals de Creative Commons attribution license) naamsvermelding verplicht.

Ben je fotograaf en worden jouw foto’s zonder jouw toestemming op internet gebruikt? Of wordt je aangesproken door een advocaat voor het gebruik van foto’s op internet? Bel of mail dan direct met advocaat Wouter Dammers – specialist in auteursrecht op foto’s op internet.