Copyright regels

Copyright regels

Copyright regels zijn neergelegd in de Auteurswet. De Auteurswet regelt immers de wetgeving voor auteursrechten (copyright). Auteursrecht geeft de maker van teksten, afbeeldingen, video’s, logo’s, ontwerpen, broncode, software of andere oorspronkelijke werken die de persoonlijk stempel van de maker dragen, exclusieve rechten om die werken openbaar te maken (publiceren) en te verveelvoudigen (kopiëren). De maker heeft in principe de rechten, maar dat kan anders liggen. In de praktijk betekent dit dat de auteursrechthebbende bepaalt wie onder welke voorwaarden zijn werk mag gebruiken.

Auteursrecht op websites en software

De copyright regels gelden offline (dus in documenten, boeken, folders, dvd’s, cd’s, vinyl en dergelijke) maar ook online (zoals op websites, social media (Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn) en in SaaS-toepassingen). Voor websites en software is bijvoorbeeld van belang dat de broncode (voor websites: html, php, css, javascripts en dergelijke) beschermd kunnen zijn. Ook de lay out (opmaak) van de website kan beschermd zijn.

Inbreuk of uitzondering?

De wetgeving geeft de regels wanneer er sprake is van een inbreuk op auteursrecht. De Auteurswet bevat echter ook uitzonderingen. In sommige gevallen kan dus gebruik worden gemaakt van auteursrechtelijk beschermde werken, zonder dat er sprake is van een inbreuk. Denk hierbij met name aan citaatrecht of normaal gebruik door een rechtmatig verkrijger van software.

Advocaat Wouter Dammers is expert op het gebied van copyright regels, met name ten aanzien van software en internet. Wil je meer weten over de regels op het gebied van auteursrecht, bel of mail dan direct met deze advocaat.