Blog

Douane & namaakgoederen: de mogelijkheden

Stel, je hebt een merk en je hebt daar flink in geïnvesteerd. Niet alleen het product, maar ook de branding loopt lekker. Totdat andere mensen op jouw succes willen meeliften… en er kapers op de kust zijn. Voor je het weet zijn er namaakproducten op de markt. WAT NU?

Het is een goede optie om een sommatiebrief op te laten stellen en zo nodig je rechten te handhaven bij de rechter. Hier schreven we eerder al over. Groot nadeel is dat de producten dan vaak al op de markt terecht zijn gekomen.

In het geval dat er namaakgoederen worden geïmporteerd vanuit een land buiten de Europese Unie, is handhaving aan de grens mogelijk. Je kan namelijk de douane verzoeken om die goederen tegen te houden. Als de procedure vervolgens goed verloopt zullen de producten niet op de markt komen. In deze blog leg ik uit hoe dat in zijn werk gaat.

Procedure bij de douane volgens de anti-piraterijverordening

Op grond van de Europese Anti-piraterijverordening kan de douane de namaakgoederen tegenhouden. In artikel 17 van de Verordening staat dat de douane dat kan doen bij goederen waarvan wordt vermoed dat zij inbreuk maken op een intellectuele eigendomsrecht.

Onder intellectuele eigendomsrechten wordt begrepen:

‘Verzoek tot optreden’ indienen

Voordat de douane kan optreden is vereist dat je een ‘Verzoek tot optreden’ indient. Het is mogelijk om een nationaal verzoek in te dienen of een verzoek voor de EU. In dat laatste geval doe je dus in één lidstaat een verzoek, bijvoorbeeld in Nederland, waarin de douaneautoriteiten van die lidstaat en van een of meer andere lidstaten worden verzocht op te treden in hun respectieve lidstaten.

Dit verzoek moet in Nederland bij de Douane (Belastingdienst) worden ingediend, en kan via een formulier . 30 werkdagen na de indiening laat de douane weten of je verzoek is toe- of afgewezen.

 

uitleg

Namaakgoederen tegenhouden, onderzoeken en actie!

Als de douane vervolgens op producten stuit die vermoedelijk inbreuk maken op jouw rechten, ziet de procedure er als volgt uit:

  1. De douane schorst de vrijgave van de goederen of houdt de goederen vast;
  2. De douane informeert de houder van de rechten én de eigenaar of douane-aangever van de goederen;
  3. Beide partijen worden in de gelegenheid gesteld de goederen te inspecteren;
  4. Evt: de douane neemt monsters en stuurt die naar de houder van de rechten;
  5. De goederen worden door de douane vernietigd óf de goederen worden vrijgegeven óf er moet een procedure worden gestart (zie hierna!).

Vernietiging van de namaakgoederen

Voor de vernietiging bij nummer 5) is vereist dat er aan enkele voorwaarden is voldaan:

  • de houder van de rechten moet aan de douane schriftelijk verklaren dat hij ervan overtuigd is dat er sprake is van inbreuk;
  • de houder van de rechten heeft de douane schriftelijk in kennis gesteld van zijn instemming met de vernietiging van de goederen;
  • de eigenaar of douane-aangever van de goederen heeft de douane schriftelijk in kennis gesteld van zijn instemming met de vernietiging van de goederen;

Het bovenstaande moet binnen 10 werkdagen, of binnen drie werkdagen als het gaat om bederfelijke waar.

Wat betreft de laatste bulletpoint is het volgende interessant:

Indien de aangever of de houder van de goederen de douaneautoriteiten niet binnen deze termijnen schriftelijk in kennis heeft gesteld van zijn instemming met de vernietiging van de goederen, mogen de douaneautoriteiten ervan uitgaan dat de aangever of de houder van de goederen heeft bevestigd akkoord te gaan met de vernietiging van die goederen.

Als de eigenaar van de goederen of de douane-aangever dus niet op tijd reageert, wordt vermoed dat hij akkoord is met de vernietiging.

De goederen worden vrijgegeven

Als de houder van de rechten niet binnen de gestelde termijn schriftelijk verklaart dat er sprake is van inbreuk en/of niet binnen de termijn verklaart dat hij instemt met vernietiging, geven de douaneautoriteiten de goederen vrij of beëindigen zij de vasthouding ervan. Hierop is een uitzondering mogelijk: als de douane in kennis is gesteld dat er procedure is begonnen om vast te stellen of er inbreuk is gemaakt.

Procedure bij de rechter starten

Wat nou als de eigenaar of de douane-aangever van de goederen zich verzet tegen de vernietiging van de goederen?

De houder van de rechten heeft dan 10 werkdagen (of 3 bij bederfelijke waar) de tijd om een procedure te starten waarin wordt bepaald of er inbreuk is gemaakt op de intellectuele eigendomsrechten van de houder. De termijn kan met 10 dagen worden verlengd als het niet gaat om bederfelijke goederen.

Uiteraard kan je voorafgaand aan een procedure onderling afspraken maken en een schikking treffen. Op die manier kunnen er afspraken worden gemaakt die afgestemd zijn op jullie situatie en kan een procedure bij de rechter worden vermeden. Wel moet daarbij voor ogen gehouden worden dat de douane de goederen op een bepaald moment zal vrijgeven.

Kortom

Een verzoek indienen bij de douane is een goede optie om je rechten te handhaven. Je wordt namelijk naar aanleiding van dat verzoek op mogelijk inbreukmakende goederen gewezen, waarna je kan beslissen of je een procedure wil starten. Maar, ook hier geldt: voor niets gaat de zon op. De douane vraagt wel geld voor deze procedure, en als er uiteindelijk géén sprake blijkt te zijn van inbreuk, heeft de eigenaar van de goederen recht op een vergoeding (artikel 28 Verordening). Het is dus enorm aan te raden om je situatie door een specialist te laten beoordelen!

Hulp nodig?

Wenst u hulp van de douane in het kader van het bestrijden van namaak? Of zijn door u bestelde goederen door de douane tegengehouden in verband met een vermoeden van inbreuk op intellectuele eigendomsrechten? Het gespecialiseerde team van LAWFOX staat voor u klaar. In verband met de korte termijnen dient u direct contact op te nemen! 013-207 7 107 / info@lawfox.nl.

 

Gerelateerde berichten