Blog

Ik heb een merk of model en constateer inbreuk: wat nu?

Indien u een model of merk heeft laten registreren, kan het zo zijn dat u op inbreuk op uw model of merk stuit. Wat kunt u nu het beste doen?

Inbreuk

Voordat u actie kunt ondernemen, moet u vaststellen of er sprake is van inbreuk.

Bij merkenrecht is dat kort gezegd het geval als het andere merk

i) precies hetzelfde is als uw merk;

ii) het andere merk overeenstemt met uw merk en er sprake is van verwarringsgevaar;

Of

iii) als u een ‘bekend merk’ heeft en de andere partij met zijn/haar teken ongerechtvaardigd voordeel haalt uit uw merk of afbreuk doet aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van uw merk. Daarbij is ook het onderscheidend vermogen van uw merk relevant en belangrijk voor welke klassen uw merk staat ingeschreven.

Bij modellenrecht is er kort gezegd sprake van inbreuk als het andere model bij de geïnformeerde gebruiker geen andere algemene indruk wekt als uw model.

Let op! de wet kent uitzonderingen op deze rechten, en of er sprake is van inbreuk moet per geval worden beoordeeld.

onderzoek

Actie!

Als er sprake is van inbreuk, kunt u actie ondernemen. U bent namelijk de enige – behoudens de uitzonderingen – die het merk of model mag gebruiken. Uw toestemming is dus nodig als iemand het merk of model wil gebruiken.

Volgens de wet heeft u allereerst het recht om de inbreuk te verbieden. Dit betekent dat u van de inbreukmaker kunt verlangen dat hij het gebruik van uw model of merk staakt en gestaakt houdt. Maar hier houdt het nog niet op.

Er zijn namelijk ook nog nevenvorderingen mogelijk, en die houden in dat u:

  1. rekening en verantwoording kunt vorderen. Dit betekent dat u informatie kunt opvragen over de aard en omvang van de inbreuk;
  2. het verstrekken van informatie over de herkomst en distributiekanalen van de inbreukmakende goederen of diensten kunt vorderen;
  3. afgifte van inbreukmakende producten kunt vorderen;
  4. vernietiging van inbreukmakende producten kunt vorderen;
  5. controle van de administratie van de wederpartij kunt vorderen;
  6. betaling van een schadevergoeding kunt vorderen;
  7. winstafdracht kunt vorderen;
  8. het plaatsen van een rectificatie kunt vorderen;
  9. een dwangsom kunt vorderen;
  10. het betalen van proceskosten (waaronder uw volledige advocaatkosten) kunt vorderen.

Sommatiebrief en onthoudingsverklaring

Als u de inbreuk heeft geconstateerd, raden we allereerst aan om die inbreuk goed vast te leggen. Bewijs is zeer belangrijk! Zodra u uw bewijs heeft veiliggesteld kunt u een sommatiebrief op laten stellen. Daarin komt een deel van de bovenstaande vorderingen terug. In deze brief wordt vaak van de inbreukmaker gevraagd een onthoudingsverklaring te tekenen, waarmee hij zich ertoe verplicht geen inbreuk meer te maken en waarmee hij tegemoet komt aan de vorderingen.

Mocht u inbreuk op uw merk of uw model constateren en een sommatiebrief willen laten opstellen, of juist met een sommatiebrief geconfronteerd zijn, kunt u vrijblijvend contact opnemen met Lawfox: info@lawfox.nl / 013 – 207 7 107.

Gerelateerde berichten