Blog

Geslaagd voor de VIRA/Grotius specialisatieopleiding Informaticarecht

Op 13 december 2016 heb ik het certificaat voor de VIRA/Grotius specialisatieopleiding Informaticarecht ontvangen: de verklaring dat ik de opleiding heb doorlopen en het bewijs dat ik het examen met goed gevolg heb afgelegd!

Verdieping van kennis en inzicht in Informaticarecht

In maart 2016 begon de VIRA/Grotius specialisatieopleiding Informaticarecht. De opleiding beoogt “vanuit een multidisciplinaire benadering de belangrijkste onderdelen van het informatietechnologierecht te behandelen aan de hand van de laatste stand van de rechtspraak en wetgeving. De opleiding is gericht op de actualiteit en geeft voor de praktijk zeer toepasbare gespecialiseerde informatie over het informaticarecht.” Het doel van een specialisatieopleiding is dat de deelnemer in een periode van circa negen maanden een wezenlijke verdieping van kennis van en inzicht in het betreffende rechtsgebied verwerft.

Intensieve specialisatieopleiding

Sinds maart 2016 heb ik dan ook tien keer iedere vier weken aan de bijeenkomsten deelgenomen. Voorafgaand aan elke bijeenkomst diende steeds een syllabus en aanvullende literatuur te worden bestudeerd en een huiswerkopdracht te worden gemaakt. Tijdens de colleges staat een verdiepte behandeling van de stof, aan de hand van actuele ontwikkelingen, gecombineerd met een praktijkgerichte benadering voorop. De opleiding staat bekend als zeer intensief.

Onderwerpen Informaticarecht

Gedurende negen maanden kwamen onder meer de volgende onderwerpen aan bod:

Continuïteit / risico en risicobeheersing

(door mr. B.L.P. van Reeken, compagnon De Brauw Blackstone Westbroek)
Systematische identificatie van risico’s,
oplossingsrichtingen,
praktijkoplossingen;

IT implementaties in de praktijk

(door Mw. mr. drs. J.I. Krikke, compagnon Stibbe)
Systeemintegratie (incl. onderaanneming);

Software, Intellectueel Eigendom en vermogensrecht

(door mr. H.W. Wefers Bettink, advocaat/mediator bij Wefers Bettink MAS)
Eigendom en koop van software,
de softwarelicentieovereenkomst,
overdracht van rechten op software,
softwarerechten in faillissement,
escrow,
vruchtgebruik;

Techniek en beheer

(door dhr. J. Becker, senior vice president & Global Client Executive Atos Managed Services, en dhr. P. Pluim (senior Vice-President & COO Global Operations Atos Managed Services);

Intellectueel Eigendom en Internet

(door mr. Ch. Alberdingk Thijm, oprichter en partner Bureau Brandeis)
Auteursrecht en internet,
aansprakelijkheid tussenpersonen,
verstrekking van NAW-gegevens;

Intellectuele eigendom algemeen

(door mw. mr. J.M.B. Seignette, compagnon Höcker Advocaten en voorzitter Vereniging voor Auteursrecht)
Auteursrechtelijke bescherming websites,
software- en databankbescherming,
handhaving tegen inbreuk;

Cybersecurity

(door mr. R. van Staden ten Brink, compagnen De Brauw Blackstone Westbroek)
Vormen van Cybercrime,
recente ontwikkelingen,
wetgevend kader,
aanpak van incidenten,
casusposities en dillema’s;

Privacy 1

(door Prof. mr. G.J. Zwenne, partner Brinkhof en hoogleraard bij eLaw, centrum voor recht in de informatiemaatschappij van de Universiteit Leiden)
Algemeen kader,
nationaal en internationaal,
toezicht en handhaving,
big data,
internet of things;

Privacy 2

(door mw. mr. dr. H.H. de Vries, compagnon Kennedy van der Laan)
Privacy aspecten van grensoverschrijdend ICT,
toepasselijk recht en jurisdictie toezichthouder,
internationale gegevensuitwisseling
outsourcing
cloud computing,
beoordeling passend beschermingsniveau,
EU-modelovereenkomsten,
Binding Corporate Rules;

Geschillen

(door mw. mr. J. Slager (partner Cordemeyer & Slager, voorzitter SGOA (Stichting Geschillen Oplossing Automatisering) en Lid Raad van Toezicht Stichting NLnet)
Voorkomen en de-escalatie van een IT-geschil,
voorbereiding,
dossieropbouw en aanleveren van stukken,
geschillenregeling in de overeenkomst,
Alternative Dispute Resolution (mediation, arbitrage en juridische relevante verschillen),
keuze voor rechter of ADR;

Aansprakelijkheid

(door mr. P.C. van Schelven, juridisch adviseur Bij Peter – Wet & Recht)
Productenaansprakelijkheid (Internet of Things),
inlenersaansprakelijkheid;

Verzekeringen

(door dhr. F.W. Warmelink, directeur Aon Risico Management);

Verbintenissenrecht algemeen

(door mr. C.E. Drion, advocaat Jones Day)
tekortkoming,
remedies,
amerikanismen;

Juridische aspecten van IT-ontwikkelingen

(door mw. mr. W.E.L. van Kerkvoorden, compagnon SOLV Advocaten, en mr. T.T. van Essen, compagnon SOLV Advocaten)
contracten voor de cloud,
virtualisatie,
open source software,
agile,
Best Value Procurement;

Outsourcing 1 & 2

(door mr. H.D.J. Jongen, compagnon Allen & Overy en mw. mr. W. van Angeren, partner Brinkhof)
Outsourcing,
verhouding tot colocation, hosting, ASP, SaaS, Cloud,
soorten outsourcing,
waarom outsourcen,
van RFP tot closing,
juridische kwalificatie,
de contracten en contractstructeren,
de belangrijkste contractsbepalingen,
service levels,
prijsmodellen,
enkele arbeidsrechtelijke aspecten,
lessons learned en do’s en dont’s;

Advies, ontwikkeling en implementatie van contracten

(door prof. mr. drs. C. Stuurman, compagnon Van Doorne en hoogerlaar Tilburg University)
welke normen gelden wanneer;

Aanbestedingsrecht

(door mr. J.F. van Nouhuys, advocaat Straatman Koster Advocaten)
wanneer aanbesteden,
onderhandelingsprocedures,
concurrentiegevoelige dialoog,
mogelijkheden voor best value procurement;

Elektronisch Contracteren

(door mw. mr. L. Viergever, partner en oprichter Project Moore advocaten)
totstandkoming overeenkomst,
algemene voorwaarden,
consumentenbescherming,
informatieplichten,
oneerlijke handelspraktijken,
toezicht en handhaving;

Overkoepelende casus

(door mr. J.J. Linneman, compagnon Kennedy van der Laan)
waarin zoveel mogelijk voorgaande blokken terugkomen.

Examen

Op dinsdag 13 december heeft aan de hand van het grootste gedeelte van deze stof het examen plaatsgevonden te Sanadome in Nijmegen. Het mondelinge examen is afgenomen aan de hand van casus. Mijn casus zag op de ontwikkeling van software, intellectuele eigendomsrechten en continuïteit, op privacy op de werkvloer en privacy in de cloud, en op outsourcing.

Het examen heb ik mogen afsluiten met een 8,5!

VIRA lidmaatschap

Door met goed gevolg de VIRA/Grotius specialisatieopleiding Informaticarecht te hebben voltooid, staat het lidmaatschap van de Vereniging Informaticarecht Advocaten (VIRA) voor mij open. De VIRA stelt zich ten doel doel het bevorderen van deskundige beroepsuitoefening door advocaten op het gebied van informaticarecht. VIRA is door de Nederlandse Orde van Advocaten erkend als specialisatievereniging. Het lidmaatschap van VIRA staat uitsluitend open voor advocaten met aantoonbare kennis en ervaring met betrekking tot informaticarecht.

Gerelateerde berichten