schadevergoeding

Rechtsbijstandsverzekering

01 mei: Hoe kom je onder een contractuele boete uit?

Een contractueel overeengekomen boete fixeert schade. Het kan in allerlei vormen voorkomen. Zonder een afwijkende afspraak geldt de wet, die stelt dat een boete pas opeisbaar is bij een toerekenbare tekortkoming. Ook is verzuim vereist. Of er echt schade is geleden is niet relevant. Een boete kan alleen gevorderd worden als geen nakoming van de prestatie is gevorderd. Daarnaast kan vergoeding van andere schade door de boete beperkt zijn. De wet geeft bovendien de mogelijkheid om een boete te matigen of zelfs te vernietigen.