Blog

Wat kan je doen tegen handelsnaaminbreuk?

Wanneer is sprake van inbreuk op een handelsnaam?

Het is voor een onderneming belangrijk om een eigen onderscheidende handelsnaam te hebben. Daaraan herkennen potentiële klanten je, bijvoorbeeld omdat je onderneming een goede reputatie (“naam”) heeft opgebouwd. Een handelsnaam identificeert je onderneming. Aan een handelsnaam zijn exclusieve rechten verbonden. Het handelsnaamrecht is geregeld in de Handelsnaamwet. De Handelsnaamwet geeft de houder van een handelsnaam exclusieve rechten. Als die exclusieve rechten worden geschonden is er sprake van handelsnaaminbreuk.

Hoe ontstaat een handelsnaam?

Het niet verplicht om een handelsnaam te laten vermelden in het handelsregister van de Kamer van Koophandel. Het is ook niet nodig om je bedrijfsnaam als merk te registreren (maar merkregistratie kan wel grote voordelen hebben). Een handelsnaam ontstaat vanzelf door die naam voor je onderneming te gebruiken (op bijvoorbeeld visitekaartjes, op facturen, en op je website).

Wat zijn de vereisten voor handelsnaaminbreuk?

Er zijn zes vereisten waaraan voldaan moet worden om te kunnen spreken van inbreuk op handelsnaamrecht. Deze eisen staan in de Handelsnaamwet. Er is sprake van inbreuk op een handelsnaam als:

  1. Een onderneming (nb. een stichting zonder winstoogmerk is bijvoorbeeld geen onderneming!)
  2. In dezelfde branche
  3. Actief in hetzelfde gebied
  4. Dezelfde of een vergelijkbare naam gebruikt als;
  5. Een onderneming met een oudere (rechtmatig gevoerde) handelsnaam;
  6. Waardoor verwarring ontstaat

De letterlijke verbodsbepaling luidt:

Het verboden is een handelsnaam te voeren, die, voordat de onderneming onder die naam werd gedreven, reeds door een ander rechtmatig gevoerd werd, of die van diens handelsnaam slechts in geringe mate afwijkt, een en ander voor zover dientengevolge, in verband met de aard der beide ondernemingen en de plaats, waar zij gevestigd zijn, bij het publiek verwarring tussen die ondernemingen te duchten is.
In niet-juristentaal staat hier dat je geen handelsnaam mag gebruiken die verwarrend kan zijn voor anderen, omdat de naam al wordt gebruikt door een vergelijkbaar bedrijf in dezelfde branche en regio.

Voorbeelden

Er is sprake van handelsnaaminbreuk als een onderneming dezelfde (of bijna dezelfde) naam voert als een andere onderneming in dezelfde regio en branche. Iedereen voelt wel aan dat het niet werkt als er twee verschillende restaurants in dezelfde straat zitten die “Etenstijd” heten.

Maar het blijft lang niet altijd beperkt tot dezelfde straat, plaats, of regio. Met de komst van het internet vindt geografische overlapping vaak al snel plaats. Webshops hebben landelijk (of zelf internationaal) bereik. En ook dienstverlening vindt eenvoudig plaats ver buiten de plaats van de eigen vestiging. Ook deze juridische dienstverlener (Lawfox) heeft klanten door het hele land. Terwijl ons kantoor feitelijk in Tilburg is gevestigd. Een andere juridisch dienstverlener met de naam die lijkt op Lawfox in Rotterdam zou dus -ondanks enige afstand- voor problemen kunnen zorgen.

Wat kun je doen bij inbreuk op handelsnamen?

Als inbreuk op je handelsnaam is gepleegd, dan kun je hier tegen optreden. Bijvoorbeeld door een brief te sturen naar de betreffende partij en te eisen dat deze zijn of haar activiteiten staakt en de domeinnaam overdraagt. Houd er rekening mee dat je waarschijnlijk op weerstand zal stuiten. Het is immers niet goedkoop en vraagt een stevige inspanning om een onderneming te rebranden. Zeker als een onderneming heeft geïnvesteerd in naamsbekendheid. Dan staat men niet te springen om die bedrijfsnaam los te laten. Om die redenen is het verstandig om hier een professional –zoals een gespecialiseerde advocaat– bij in te schakelen. Een kort geding (een korte procedure bij de rechtbank) is de volgende stap indien men niet voldoet aan de sommaties.

Hoe kun je inbreuk op handelsnamen voorkomen?

Je kunt natuurlijk niet dicteren hoe je de onderneming van concurrent heet. Maar je kunt er wel voor zorgen dat jouw juridische positie zo sterk mogelijk is, zodat de handelsnaam van je concurrent niet te veel lijkt op die van jou. Handelsnaaminbreuk is niet alleen te bestrijden via het handelsnaamrecht, maar ook door je handelsnaam als merk te laten registreren. Een geregistreerde merknaam of logo biedt vaak een betere juridische bescherming en is niet aan een plaats gebonden. Als je een merk in de Benelux vastlegt, dan heb je gelijk voor de hele Benelux bescherming. Je hoeft niet meer te bewijzen dat er verwarring ontstaat doordat je concurrent in dezelfde regio als jij actief is. Wij hebben zelf succesvol op kunnen treden tegen een concurrent met een naam die sterk op de onze leek door naast handelsnaaminbreuk ook merkinbreuk in te roepen.

Wat kun je doen als een domeinnaam inbreuk pleegt?

Gebruik van een domeinnaam kan inbreuk op een handelsnaam opleveren. Dat is het geval als de domeinnaam een handelsnaam bevat en daardoor verwarring kan veroorzaken  – in combinatie met de inhoud van de website die via het domein wordt bereikt. Je positie is nog sterker als de domeinnaam een geregistreerd merk bevat in de URL. Je kunt een domeinnaam geregeld relatief eenvoudig opeisen – via de rechter, of via een snellere en schriftelijke procedure.

Wat kun je doen als je met je handelsnaam inbreuk op een merk pleegt?

Als je een handelsnaam gebruikt terwijl deze al eerder voor vergelijkbare diensten is geregistreerd als merk, pleeg je mogelijk inbreuk op het merkenrecht van de merkhouder. Als die merkhouder achter het bestaan van jouw handelsnaam komt (bijvoorbeeld omdat ze hun merk laten bewaken) zal je daar over worden aangeschreven. Je ontvangt dan een brief van een advocaat die je sommeert om te stoppen met het plegen van merk- en handelsnaaminbreuk. Vaak wordt er ook gevraagd om een flinke kosten- en schadevergoeding.

Vraag over handelsnamen of handelsnaaminbreuk?

De specialisten van Lawfox zijn doorgewinterde experts op het gebied van handelsnaamrecht en handelsnaaminbreuk. Neem geheel vrijblijvend contact op: 013-207 7 107 / info@lawfox.nl . Wij helpen je graag met je vraag of probleem.
Rechtstreeks contact met de auteur van dit stuk?  Sjors van der Hoeven – 06 83 61 13 60 / sjors@lawfox.nl .

 

Gerelateerde berichten