Blog

Domeinnaam opeisen? Zo claim je je domein (terug)!

Geruzie om domeinnamen 

Een domeinnaam kan erg waardevol zijn. Je concurrenten, en bepaalde partijen die geld hopen te verdienen met het kapen van populaire domeinnamen, weten dat ook. Gelukkig is een domeinnaam van iemand anders opeisen vaak eenvoudig. Een domein claimen is onder meer mogelijk als je te maken krijgt met:

  1. concurrenten die een domein dat lijkt op jouw domein, maar dan met een andere extensie, registreren en zo klanten proberen weg te kapen
  2. opkopers van domeinen die geen ander doel hebben dan deze tegen een veel hoger bedrag door te verkopen
  3. partijen die geen enkel ander doel hebben dan het voorkomen dat jouw organisatie gebruik maakt van dat domein
  4. derden die proberen om te parasiteren op de goede naam van jouw onderneming.

Gelukkig hoef je niet te berusten in dit soort misbruik, en kan je zo’n domein relatief eenvoudig terug claimen. Het opeisen van je domeinnaam kan vaak makkelijker dan je denkt.

Domein claimen en merkenrecht

Om een domein (terug) te kunnen claimen is het vaak handig dat je beschikt over een geregistreerd merk. Dat maakt je bewijspositie in veel gevallen eenvoudiger. Beschik je over een geregistreerd merk (bijvoorbeeld “RTM shoes”) en verkoopt je concurrent schoenen via een domein met daarin het merk (bijvoorbeeld “RTM shoes.nl of “RTMshoes.eu”? Dan kan je dat domein opeisen op basis van je merkrecht. 

Nb. Heb je nog geen geregistreerd merk? Een merkregistratie biedt je (ook buiten domeinnaamgeschillen) veel voordelen – wij helpen je graag met je merkregistratie. Vaste, scherpe tarieven, gespecialiseerde advocaten. Mail / bel vrijblijvend voor meer informatie: info@lawfox.nl / 013-207 7 107 . 

Domein opeisen en handelsnaam of persoonsnaam

Ook is het mogelijk om een domein op te eisen dat gelijk is of (verwarringwekkend) overeenstemt met een handelsnaam, persoonsnaam, of met de naam van een stichting of overheidsorgaan.

Domeinnaam opeisen: methoden

Om zo’n domein te claimen kan je de volgende acties ondernemen:

  1. neem contact op met de houder van het andere domein
  2. start (indien mogelijk) een overdrachtsprocedure bij het WIPO
  3. start (indien het niet anders kan, of indien het domeinnaamconflict onderdeel uitmaakt van een groter conflict tussen jou en de houder van het domein) een procedure bij de rechter.

1. Contact met de ‘vijandige’ houder

Het klinkt simpel, en dat is het ook. Voordat je ‘met scherp gaat schieten’ is het altijd aan te raden om eerst contact op te nemen met de houder om aan te geven dat je het domein opeist. Soms kom je er uit zonder dat zwaardere maatregelen nodig zijn. Zorg dat je schriftelijk contact opneemt en dat je alle communicatie bewaart. Geef daarbij aan dat je vindt dat het domein naar je moet worden overgedragen, en waarom je vindt dat men gehoor moet geven aan jouw claim op de domeinnaam.

2. Start een ICANN- procedure bij het WIPO

Indien je er niet in goed overleg met de andere houder van het domein uitkomt, kan je nagaan of voor dat domein een gang naar het WIPO open staat. Dat hangt af van de extensie. Als de WIPO-route beschikbaar is heeft deze route vaak de voorkeur boven het voorleggen van de zaak aan de rechter. De door het WIPO aangeboden ICANN procedure is namelijk sneller en goedkoper dan procedures bij de rechter. Ook loop je niet het risico om aan te lopen tegen een rechter die minder verstand heeft van domeinnamen (niet iedere rechter is gespecialiseerd in IT en internet), of die bijvoorbeeld niet het verschil kent tussen domeinnaamregistratie en hosting van een website op een domein.

Zo’n procedure bij het WIPO verloopt relatief eenvoudig. Je vraagt aan het WIPO om de tenaamstelling van het desbetreffende domein te wijzigen (waarbij jij de nieuwe houder wordt). Daartoe dien je een gemotiveerd verzoek in, en stuur je alle bewijzen mee. Je moet duidelijk uitleggen op welke juridische gronden je vindt dat het domein op jouw naam moet worden gezet. En je moet bepaalde bewijzen aanleveren. De tegenpartij krijgt de gelegenheid om daar op te reageren. Op basis daarvan beslist het WIPO of het domein op jouw naam wordt gezet. Als dat zo is, regelt het WIPO dat voor je – zonder dat er verdere medewerking van de tegenpartij nodig is! Je hebt dan het domein succesvol opgeëist.

Aan een WIPO procedure zijn kosten verboden. Reken op USD 1.500 aan kosten voor een arbiter van het WIPO, administratiekosten voor het WIPO, en op EUR 2.750 aan advocaatkosten om een goed en goed onderbouwd verzoek in te dienen bij het WIPO. Ook als je wint krijg je die kosten niet terug. Het WIPO beslist alleen over de tenaamstelling van het domein en spreekt geen kostenveroordeling uit.

Nb. Wij stellen een WIPO-verzoek op voor een vast bedrag van EUR 2.750,- (tarief 1 mei 2019). 

3. Start een procedure bij de rechter om domein op te eisen

Voor sommige extensies kan je niet bij het WIPO terecht. Dan ben je voor het claimen van een domein aangewezen op de overheidsrechter. Dat duurt langer en is doorgaans duurder dan het voeren van een WIPO-procedure. Maar de overheidsrechter heeft niet alleen maar nadelen: als voordeel geldt bijvoorbeeld dat de tegenpartij niet alleen veroordeeld kan worden in het overdragen van het domein, maar ook veroordeeld kan worden in de kosten. In sommige gevallen zelfs in de totale kosten, waaronder je advocaatkosten. Het procederen bij de rechter kan ook de aangewezen methode zijn als de domeinnaamclaim deel uitmaakt van een omvangrijker geschil tussen partijen (bijvoorbeeld: partijen twisten over wie de domeinnaam mag blijven gebruiken na een misgelopen samenwerking, naast tal van andere geschillen, bijvoorbeeld dataverlies/back-ups, merkgebruik in adwords/advertenties, of over kosten voor de hosting van de website). 

Hulp nodig bij het opeisen van een domein?

De specialisten van Lawfox zijn doorgewinterde experts op het gebied van domeinnaamrecht. Een domeinnaam opeisen doen wij graag voor je. Neem geheel vrijblijvend contact op: 013-207 7 107 / info@lawfox.nl . Wij helpen je graag met je vraag of probleem.

Nuttige links:

ICANN Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy

WIPO Domain Name Dispute Resolution

SIDN geschillenregeling (voorportaal WIPO procedure; alleen .nl domeinen)

WHOIS Domain Lookup (check hier wie een vijandig domein houdt)

DomJur (verzameling uitspraken in domeinnaamgeschillen)

Op welke juridische gronden kan een vordering worden ingediend?

Eisen (in het geval van een WIPO-procedure) kunnen worden ingediend door iedereen die gemotiveerd stelt dat:

a. een domeinnaam identiek is aan of zodanig overeenstemt dat er verwarring kan ontstaan met een:

I. naar Nederlands recht beschermd merk of handelsnaam waarvan eiser rechthebbende is; dan wel

II. een in een Nederlandse gemeentelijke basisadministratie geregistreerde persoonsnaam, dan wel een naam van een Nederlandse publiekrechtelijke rechtspersoon of een naam van een in Nederland gevestigde vereniging of stichting waaronder eiser duurzaam aan het maatschappelijke verkeer deelneemt; en

b. de domeinnaamhouder geen recht heeft op of legitiem belang heeft bij de domeinnaam; en

c. de domeinnaam te kwader trouw is geregistreerd of wordt gebruikt.

 

Rechtstreeks contact met de auteur van dit stuk?  Sjors van der Hoeven – 06 83 61 13 60 / sjors@lawfox.nl

 

 

Gerelateerde berichten