Blog

Help, ik maak inbreuk op modelrecht (modelinbreuk)!

Inbreuk op modelrecht

Stel, u verkoopt producten. Als het door u verhandelde product te veel lijkt op een ander product dat wordt beschermd door het modelrecht, maakt u daarmee (vaak onbewust!) modelinbreuk.

Wat is modelrecht?

Het modelrecht is het alleenrecht om een product in de vorm van dat model te gebruiken. Producten zijn door iemand ontworpen en vormgegeven. Vaak is de vormgeving van producten door het modelrecht beschermd. In vrijwel alle productcategorieën wordt vormgeving via het modellenrecht beschermd. Schoenen, auto’s, electronica, (tuin-)meubels: een goed ontwerp is bescherming waard. Die bescherming kan voortvloeien uit het modelrecht (of: modellenrecht).

 

Waar bestaat die bescherming nu precies uit? Wat kunt u nou verwachten als er sprake is van inbreuk op modelrecht?

Verbod op modelinbreuk

Als iemand inbreuk maakt op dat exclusieve recht, kan de houder van het modelrecht een verbod vorderen. Daardoor kan hij een einde maken aan het gebruik van het latere (inbreukmakende) model. Maar dat is niet alles.

Overige vorderingen

De wet biedt de eigenaar van een modelrecht namelijk ook de mogelijkheid om een aantal aanvullende vorderingen in te stellen. Zo kan van inbreukmakende partijen worden gevorderd:

 1. het afleggen van rekening en verantwoording. Dit houdt in dat je informatie moet geven over de aard en omvang van de inbreuk, zoals het aantal verkochte modellen, voor welke prijs je de producten hebt verkocht en hoeveel winst je hebt gemaakt;
 2. het verstrekken van informatie over de herkomst en distributiekanalen van de inbreukmakende goederen;
 3. afgifte van inbreukmakende producten;
 4. terugroeping (bij uw klanten!) van inbreukmakende producten;
 5. vernietiging van inbreukmakende producten;
 6. controle van uw administratie;
 7. betaling van een schadevergoeding;
 8. winstafdracht;
 9. het plaatsen van een rectificatie;
 10. een dwangsom;
 11. het betalen van proceskosten (waaronder de volledige advocaatkosten van de andere partij)

Kortom, de modelhouder heeft heel wat opties om ervoor te zorgen dat de inbreuk wordt beëindigd en om een schadevergoeding te vragen.

uitleg

Sommatiebrief en onthoudingsverklaring

Indien een de houder van een modelrecht een inbreuk constateert zal hij meestal een sommatiebrief laten opstellen door een advocaat.  Daarin staat dat er sprake is van inbreuk op modelrecht, soms gecombineerd met auteursrecht en “slaafse nabootsing”. In zo’n brief zal (een deel van) bovenstaande vorderingen terugkomen. Zo’n brief gaat vaak gepaard met een onthoudingsverklaring. Daarin staat dat u door ondertekening van de verklaring akkoord gaat met verschillende vorderingen en dat u een flink geldbedrag moet betalen. In de brief wordt doorgaans aangekondigd dat er gerechtelijke stappen zullen worden ondernomen als u die verklaring niet tekent. En dat u in dat geval ook nog op zou moeten draaien voor torenhoge (advocaat)kosten.

Soms té veel eisen bij inbreuk op modelrecht

De vorderingen in zo’n sommatiebrief zijn vaak pittig, en soms té pittig. Soms kan de gestelde inbreuk worden weerlegd, waardoor u in het geheel niet aan de vorderingen hoeft te voldoen. Als er wel sprake is van inbreuk kan het zijn dat u niet volledig met minder zware voorwaarden akkoord hoeft te gaan. Het is daarom verstandig om uw situatie voor te leggen aan een specialist in het modellenrecht, zodat u zich niet (onnodig!) verbindt aan (tè) ongunstige voorwaarden. Teken zo’n onthoudingsverklaring niet lichtvaardig (“om er van af te zijn”): daar kunnen zeer vergaande consequenties aan verbonden zijn.

Neem vrijblijvend contact op voor hulp

Mocht u geconfronteerd worden met een sommatiebrief waarin u wordt beticht van modelinbreuk, of indien u juist van mening bent dat iemand anders inbreuk maakt op uw modelrechten, kunt u vrijblijvend contact opnemen met Lawfox (info@lawfox.nl / 013 207 7107 ). Rechtstreeks bellen of mailen met onze modelrechtspecialist kan ook: sjors@lawfox.nl ; 06 83 61 13 60). Sjors is advocaat met uitgebreide ervaring in het modellenrecht en kan u van passend advies en rechtsbijstand voorzien.

Gerelateerde berichten