Blog

Marktplaats hoeft gegevens gebruiker niet prijs te geven

Op 20 september deed de kantonrechter van de rechtbank Amsterdam de volgende uitspraak: Marktplaats hoefde in deze zaak de gegevens van een gebruiker niet aan een andere gebruiker prijs te geven.

We kennen Marktplaats natuurlijk allemaal. Je biedt wat aan – vaak iets wat alleen maar in de weg ligt – en hoopt op een redelijk prijsje. Als je vervelend gedrag ervaart van een andere gebruiker, is het wel zo fijn als je die gebruiker kan opsporen en zijn/haar gegevens bij Marktplaats kan opvragen. Aan de andere kant is het ook wel prettig dat deze gegevens niet zomaar door iedereen bij Marktplaats kunnen worden opgevraagd. Hoe zit dit?

De verkoop van postzegels

In deze zaak gaat het om iets bijzonders: een postzegelverzameling. Eiser biedt deze verzameling aan op Marktplaats. Op enig moment ontvangt hij een bod ter hoogte van 6.000 euro van een gebruiker die in het vonnis de naam X gekregen heeft.

Eiser besluit dit bod te accepteren, maar krijgt later bericht dat X de verzameling toch niet wil kopen.

Verzoek aan Marktplaats

Eiser besluit een ‘formulier verzoek inzage persoonsgegevens’ en een ‘overeenkomst betreffende persoonlijke informatie’ bij Marktplaats in te dienen om de persoonsgegevens van X in te mogen zien. Marktplaats besluit de gegevens niet aan Eiser te verstrekken.

Het geschil

Waar de zaak om draait, is het volgende. Eiser vordert dat Marktplaats hem 6.000 betaalt, of – subsidiair – dat Marktplaats de persoonsgegevens van X verstrekt.

Het belangrijkste argument van Eiser is dat er een koopovereenkomst tot stand is gekomen tussen Eiser en X. Omdat Marktplaats de gegevens van X niet verstrekt, kan Eiser geen actie ondernemen tegen X. Volgens Eiser heeft Marktplaats de ‘overeenkomst betreffende persoonlijke informatie’ geschonden.

onderzoek

Gerechtvaardigd belang?

De rechter oordeelt dat tot uitgangspunt moet worden genomen dat Eiser geen gerechtvaardigd belang heeft bij verstrekking van de persoonsgegevens, indien niet tenminste uit de beschikbare feiten en omstandigheden van dit geval met voldoende mate van zekerheid valt af te leiden dat tussen Eiser en X een overeenkomst tot stand is gekomen (r.o. 4.1).

Kortom: er moet sprake zijn van een overeenkomst, anders heeft Eiser geen gerechtvaardigd belang bij verstrekking van persoonsgegevens.

Geen overeenkomst tot stand gekomen

De rechter oordeelt dat er geen overeenkomst tot stand is gekomen.

Daarvoor is van belang dat in artikel 5 van de Gebruiksvoorwaarden van Marktplaats staat:

(…) een bod op een product of dienst in een Advertentie [is] niet bindend. Een Adverteerder is niet verplicht een dergelijk (redelijk) bod te accepteren. Indien een dergelijk bod door een Adverteerder wordt geaccepteerd, verlicht dit de bieder niet tot aankoop (…).

Aangezien er in de Gebruiksvoorwaarden staat dat biedingen niet bindend zijn, was het bod van X ook niet bindend. Uit de conversatie op Marktplaats tussen Eiser en X blijkt ook niet dat er overeenstemming was bereikt tussen partijen.

De rechter oordeelt dat Marktplaats spelregels van handelen op het platform mag bepalen, wat er ook zij van algemene wettelijke regels (r.o. 4.2). Volgens de rechter moeten bieders op de gelding van de spelregels kunnen vertrouwen, wat betekent dat ze niet achteraf aan de biedingen kunnen worden gehouden.

De gevolgen voor Eiser

De rechter komt daarom tot de conclusie dat de vorderingen van Eiser niet kunnen slagen.

Tot slot

Uit dit vonnis volgt dat er niet zomaar gegevens bij Marktplaats kunnen worden opgevraagd. Daarvoor moet iemand een gerechtvaardigd belang hebben. Bovendien heeft Eiser in deze zaak gebruik gemaakt van een formulier genaamd ‘verzoek inzage persoonsgegevens’. Dat lijkt een uitwerking van het recht van inzage uit artikel 15 AVG. Dat recht is er echter voor bedoeld om inzage te krijgen in de verwerking van je eigen persoonsgegevens, maar niet in die van anderen.

Toch wel fijn dat onze gegevens niet zomaar mogen worden prijsgegeven 🙂

Gerelateerde berichten