Blog

@RTLZ: L’Oreal gestraft voor stelen technologie start-up

Door RTLZ ben ik gevraagd om uitleg te geven over de bescherming van bedrijfsgeheimen. Dit naar aanleiding van het bericht dat L’Oreal in de Verenigde Staten een boete van 91 miljoen dollar heeft gekregen voor het stelen van technologie van start-up Olaplex.

Diefstal van bedrijfsgeheim na overnamegesprekken

Volgens de jury van een rechtbank in de Verenigde Staten had de cosmeticagigant handelsgeheimen gestolen, een geheimhoudingsplicht geschonden en een octrooiinbreuk gepleegd.

L’Oreal had een soortgelijk middel als dat van Olaplex op de markt gebracht, nadat partijen eerder overnamegesprekken hadden gevoerd. Olaplex liet het er niet bij en spande een rechtszaak aan.

De startup beschuldigde L’Oreal ervan haar bedrijfsgeheimen te hebben gestolen, een geheimhoudingsplicht te hebben geschonden en een patent te hebben geschonden.

De jury ging daarin mee. L’Oreal moet daarom 91,3 miljoen dollar betalen aan Olaplex, hoewel dit in de praktijk kennelijk zou neerkomen op 37,4 miljoen.

L’Oreal heeft aangegeven het niet eens te zijn met de uitspraak. We verwachten dan ook een hoger beroep in deze zaak.

Wet bescherming bedrijfsgeheimen

RTLZ vroeg mij of bedrijfsgeheimen ook in Nederland bescherming genieten. Ik leg in het interview (start item: 2:48min) uit dat we sinds oktober 2018 een “Wet bescherming bedrijfsgeheimen” kennen. Deze wet regelt de bescherming van niet-openbaar gemaakte knowhow en bedrijfsgeheimen tegen het onrechtmatig verkrijgen, gebruiken en openbaar maken van deze informatie.


Bescherming stimuleert innovatie en concurrentie

Het idee achter de Wet bescherming bedrijfsgeheimen is dat bedrijven investeren in het verkrijgen, ontwikkelen en toepassen van knowhow en informatie. Deze investering is onder meer van invloed op het innovatief vermogen en de concurrentiepositie van bedrijven. De wet heeft tot doel om meer rechtsbescherming te bieden voor houders van bedrijfsgeheimen.

Meer risico op stelen van informatie

Vanwege met name de globalisering en het toenemende gebruik van informatie- en communicatietechnologie worden bedrijven steeds vaker blootgesteld aan oneerlijke praktijken die zijn gericht op het onrechtmatig gebruik van knowhow en informatie.

De Wet bescherming bedrijfsgeheimen moet de houder van een bedrijfsgeheim meer middelen bieden om daartegen op te treden.

Wanneer is informatie een beschermd bedrijfsgeheim?

Informatie is volgens de wet geheim, wanneer het voldoet aan drie vereisten:

Allereerst moet de informatie niet in het geheel, of niet in de juiste samenstelling en ordening van haar bestanddelen, algemeen bekend zijn bij, of gemakkelijk toegankelijk zijn voor, degenen die zich gewoonlijk bezighouden met dit soort informatie.

Ten tweede moet de informatie handelswaarde bezitten omdat deze geheim is.

En ten derde moet de informatie is – door degene die daar rechtmatig over beschikt – onderworpen aan redelijke maatregelen om deze geheim te houden. Denk bijvoorbeeld aan een geheimhoudingsovereenkomst (NDA).

Wat kan je doen tegen het stelen van bedrijfsinformatie?

Als de informatie beschermd wordt volgens de Wet bescherming bedrijfsgeheimen dan heeft de houder daarvan verschillende juridische middelen. Zo kan de houder de staking of een verbod van het gebruik, dan wel de openbaarmaking van een bedrijfsgeheim vorderen. Ook kan de houder een verbod om inbreukmakende goederen te produceren eisen. Als bewarende maatregel kan de houder van een bedrijfsgeheim een beslaglegging doen. Bovendien kan de houder schadevergoeding vorderen van de inbreukmaker.


Gerelateerde berichten