WAT IS ICT RECHT?

Het ICT recht betreft al het recht dat betrekking heeft op ICT. De ICT is een sector waarin veel overeenkomsten worden gesloten. Denk hierbij aan overeenkomsten voor het ontwikkelen van een software en websites, service level agreements, hosting, domeinnaamregistraties en verwerkersovereenkomsten. Ook hanteren de meeste ICT-leveranciers algemene voorwaarden en disclaimers. In online omgevingen zijn cloud– en SaaS-contracten van groot belang. 

Omdat de ICT een vrij nieuw gebied is, bestaat er nog veel onduidelijkheid over de uitleg van overeenkomsten. Er is dan ook veel discussie op dit gebied waarbij een gespecialiseerde ICT advocaat een must is. Wat zijn bijvoorbeeld de gevolgen van een agile softwareontwikkeling? Hoe verhoudt de zorgplicht van de leverancier zich tot dat van een afnemer? Wanneer moet er geklaagd worden als er een acceptatietest is overeengekomen? Wat is beschikbaarheid van een hosting platform? Bestaat er een grondslag voor afgifte broncode zonder escrow overeenkomst? Is een ingebrekestelling nodig als een SLA is geschonden? Welke schade moet vergoed worden bij datalekken?
Benieuwd hoe LAWFOX u kan helpen?

WAT DOEN WIJ?

Wij behandelen juridische zaken met betrekking tot ICT. Daarin zijn we specialist. We zijn hardcore ICT advocaat en IT juristen dus. We staan hierbij zowel leveranciers als afnemers en tussenpersonen bij in het hele land. ICT gerelateerde zaken die veel voorkomen zijn mislukte automatiseringen, niet-nakoming van ICT overeenkomsten (waaronder service level agreements), privacy, intellectueel eigendom, domeinnaamgeschillen en notice and takedown procedures. Typische zaken die wij geregeld doen hebben te maken met auteursrecht op software, ICT-contractmanagement, domeinnaamkaping (cybersquatting) en datalekken.

VOORBEELDEN VAN BEHANDELDE ICT ZAKEN

Voor een hostingprovider hebben wij facturen geïncasseerd die een klant niet wilde betalen vanwege een notice and takedown procedure.

Voor een hostingprovider hebben wij facturen geïncasseerd die een klant niet wilde betalen vanwege een notice and takedown procedure.

We hebben ontspoorde softwareontwikkeling weer op de rails gekregen.

We hebben voor een klant een schadevergoeding verkregen, omdat de voor haar ontwikkelde website niet aan de afspraken voldeed.

In verschillende domeinnaamprocedures (o.a. SIDN, ADR Forum) betreffende een domeinnaamgeschil hebben we voor onze klant een verplichte domeinnaamoverdracht weten te voorkomen.

Een leverancier van een open source platform werd aangesproken op publiek bekende bugs. We hebben hem met succes verdedigd tegen een schadeclaim.

We hebben leveranciers verdedigd tegen de gevorderde afgifte van broncode van standaardprogrammatuur.

We treden geregeld op voor de handhaving van auteursrecht op software.

We adviseren hostingproviders bij computervredebreuk (hacking, DDoS).

We hebben voor klanten data veilig gesteld die zij bij derden hadden opgeslagen.

We hebben zowel ICT-leveranciers als afnemers bijgestaan in de beëindiging van samenwerkingscontracten.

WAT KUNNEN WIJ VOOR JOU BETEKENEN?

In zaken betreffende ICT recht kunnen wij verschillende dingen voor jou betekenen, waaronder het volgende:

 • We kunnen een inschatting van jouw rechtspositie maken;
 • Als de wederpartij haar contractuele verplichtingen niet nakomt, kunnen wij een ingebrekestelling sturen;
 • We kunnen de wederpartij sommeren om werkzaamheden op te pakken;
 • We kunnen de wederpartij sommeren om schendingen van contractuele afspraken te stoppen en de overeenkomst weer na te komen;
 • We kunnen de samenwerking met de wederpartij op diverse manieren beëindigen;
 • We kunnen een kort geding tegen de wederpartij starten om zo een voorlopige voorziening aan te vragen;
 • We kunnen een “normale” gerechtelijke procedure starten door middel van het uitbrengen van een dagvaarding;
 • We kunnen beslag leggen zodat je zekerheid hebt dat een vordering na een uitspraak van een rechter door de wederpartij wordt betaald;
 • We kunnen een arbitrage procedure starten door middel van een inleidend verzoekschrift bij bijvoorbeeld gespecialiseerde IT-arbiters van de SGOA;
 • We kunnen een procedure voeren bij SIDN met betrekking tot een domeinnaamgeschil;
 • We kunnen een IT-deskundige inschakelen om te adviseren over een bepaald (deel)onderwerp;
 • We kunnen jou bijstaan in mediation om tot een oplossing van een ICT gerelateerd geschil te komen;
 • We bieden online templates en modeldocumenten aan;
 • Als er smadelijke of lasterlijke informatie over jou op het internet staat, kunnen we de wederpartij en/of de hoster van de website sommeren deze informatie offline te halen.
Waarmee kunnen we u van dienst zijn?

Heeft u een ICT-conflict waarbij LAWFOX voor u een oplossing kan bieden? Neem gerust contact met ons op voor een vrijblijvend advies.