Blog

Inval van de BSA. Wat nu?

De BSA – afkorting van de Business Software Alliance – is een wereldwijd samenwerkingsverband dat optreedt tegen onrechtmatig gebruik van software. Grote softwareontwikkelaars, zoals Microsoft, Oracle en Apple, zijn aangesloten bij de BSA.

Waar kleine softwareontwikkelaars vaak eerst een sommatiebrief verzenden bij een (vermeende) auteursrechtinbreuk, leggen de partijen aangesloten bij de BSA vaak meteen (bewijs)beslag. Het is in dat geval dus mogelijk dat er onverwacht een deurwaarder en IT-deskundigen voor de deur staan om facturen, contracten en andere relevante informatie veilig te stellen en een beschrijving te maken van aanwezige software. Vaak komt de BSA langs op basis van meldingen van informanten. In veel gevallen betreffen het meldingen van ex-werknemers. Wat kun je verwachten bij zo een inval? En wat kan je in zo’n geval het beste doen? Lees het hieronder.

Auteursrecht

Wat gebeurt er tijdens de inval?

Voordat de BSA langskomt, heeft zij eerst aan de rechter verzocht om beslag bij jou te mogen leggen. Zij heeft daartoe een verzoekschrift ingediend. In veel gevallen wordt zo’n verzoek door de rechter ingewilligd. Tot dit moment weet jij nog van niets: bij het leggen van beslag wordt de wederpartij namelijk niet gehoord.

Pas als de deurwaarder op de stoep staat, nadat de rechter verlof heeft verleend, weet je als wederpartij dat er beslag wordt gelegd. De deurwaarder zal zich melden met het verlof van de rechter en zal vervolgens toegang vragen tot het gebouw en de IT-systemen. De deurwaarder zal samen met de deskundigen bewijsmateriaal veiligstellen (art. 1019b-c Rv) op een USB-stick. Het betreft dan vaak verkoopfacturen en contracten met klanten. Ook zal in veel gevallen een beschrijving (art. 1019d Rv) worden gemaakt van de betreffende software, zodat kan worden vastgesteld of sprake is van onrechtmatig gebruik.

Afhankelijk van de grootte van jouw onderneming kan zo’n inval erg belastend zijn voor de bedrijfsvoering. De BSA is immers al gauw een dag bezig met de inbeslagname.

Wat gebeurt er na de inval?

Na de inval zal de deurwaarder de in beslag genomen bescheiden in bewaring nemen. Ook wordt een proces-verbaal opgemaakt van hetgeen in beslag is genomen en de betreffende beschrijvingen. De deurwaarder komt enkele dagen bij jou (of jouw advocaat) langs om het proces-verbaal te betekenen. De USB-stick(s) met de in beslag genomen bestanden zullen daarbij zitten.

De BSA heeft niet automatisch inzage in hetgeen in beslag is genomen. Daartoe dient zij eerst een inzageprocedure te starten.

Wel heeft de BSA inzage in de gemaakte beschrijvingen. Deze kwalificeren namelijk niet als bewijsbeslag. Op basis van deze beschrijvingen zal de BSA contact met jou opnemen en verzoeken om aan te tonen dat je de juiste licentie hebt voor de software. Indien je dit niet kan aantonen, zal de BSA waarschijnlijk een schikkingsvoorstel doen, waarbij wordt gevraagd alsnog de licentievergoedingen (met een opslag) te voldoen.

Wat kun/moet je doen bij/na een inval?

Het belangrijkste bij een inval is dat je een advocaat belt voordat je de deurwaarder zijn werk laat doen. De rechter heeft de deurwaarder toestemming gegeven om beslag te leggen op basis van het door de BSA ingediende verzoekschrift. Als het verzoekschrift en de overige formaliteiten in orde zijn, dan moet je medewerking verlenen aan de beslaglegging. Daartegen kan een advocaat in beginsel ook niets doen. Maar het is belangrijk dat de deurwaarder binnen de grenzen van het beslagverlof blijft, en niet meer informatie in beslag neemt dan door de rechter is toegestaan. Met andere woorden: een advocaat kan toezien op de gang van zaken bij het beslag. Daarnaast kan een advocaat jou ook informeren en adviseren over het verloop van de procedure. En kan hij of zij jou bij het verdere verloop van de procedure bijstaan.

Van belang is ook dat je degenen die voor de deur staan vraagt om legitimatie. Alleen de deurwaarder en één of meerdere IT-deskundigen mogen bij de beslaglegging aanwezig zijn. De BSA of haar advocaat hoeft niet te worden toegelaten.

Na een inval dien je je goed te laten informeren en adviseren over het verdere verloop van de procedure. Als de BSA een schikkingsvoorstel doet, kan het raadzaam zijn om daarmee akkoord te gaan. Maar dit hangt erg af van de omstandigheden van het geval en het voorstel. Onderhandelen met de BSA is ook mogelijk. Raadpleeg in dat kader dus ook een advocaat.

Advies: raadpleeg een advocaat!

Het belangrijkste advies is dus om z.s.m. een advocaat te raadplegen. Hij of zij kan toezien op de acties van de deurwaarder, kan je informeren en adviseren over het verloop van de procedure, kan je adviseren en bijstaan in het geval van een schikking en onderhandelingen en kan je bijstaan in een eventuele gerechtelijke procedure (mocht het zover komen). Het beste is om in zo’n vroeg mogelijk stadium een advocaat te raadplegen. Dus als de BSA voor de deur staat.

Heb je te maken met de BSA? Neem dan gerust contact met ons op.

Gerelateerde berichten